Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

De waarheid wordt al geruime tijd verborgen. De erkenning van Mijn goddelijke tussenkomst in de wereld – door wonderen, verschijningen en goddelijke mededelingen aan uitverkoren zielen – werd gedurende vele jaren door Mijn Kerk aan de kant geschoven.

Waarom Mijn Kerk de waarheid wilde onderdrukken, terwijl het nodig was om overal het geloof van Mijn kinderen te versterken, is enkel bij hen bekend.

Elke ware ziener(es) van Mij en Mijn Gezegende Moeder werd aanvankelijk genegeerd en met minachting behandeld door Mijn Kerk.

Mijn dochter, zelfs het laatste geheim van Fatima werd niet aan de wereld gegeven omdat het de waarheid onthulde over de verdorven sekte van Satan die het Vaticaan is binnengedrongen.

Het laatste gedeelte van het geheim werd niet geopenbaard om de goddeloze sekte, die in groten getale het Vaticaan is binnengedrongen sinds de verschijning van Mijn Moeder in het heiligdom van Fatima, te beschermen.

Mijn dochter Lucia werd het zwijgen opgelegd door de machten die een deel van het Vaticaan beheersen waarover Mijn arme geliefde Pausen weinig controle hebben.

Kijk hoe zij niet enkel de waarheid van Mijn Leer verdraaid hebben maar ook nieuwe methodes van katholieke verering ingevoerd hebben die Mij en Mijn Eeuwige Vader beledigen.

De Katholieke Kerk is de ene ware Kerk en als zodanig is zij het belangrijkste doelwit van Satan en zijn goddeloze sekte.

De waarheid komt van Mij.

De waarheid maakt dat de mensheid zich ongemakkelijk voelt omdat het persoonlijke opoffering met zich mee kan brengen. De waarheid wekt in sommige gevallen verontwaardiging op en wordt vaak aanzien als ketterij.

Toch kan alleen de waarheid jullie bevrijden van de leugens. De leugens die afkomstig zijn van Satan en die een zware last vormen op jullie ziel.

De tijd is aangebroken om de waarheid aan het licht te brengen in een wereld vol leugens.

Mijn dochter, er werden Mijn kinderen zoveel leugens voorgehouden door valse religies, valse goden, bedrieglijke kerkleiders, bedrieglijke politieke leiders en organisaties alsook de bedrieglijke media.

Zoveel waarheid wordt verborgen. Wanneer echter de waarheid, over wat er in de wereld gaande is, vandaag de dag onthuld werd, zouden zeer weinig mensen deze aanvaarden.

Hetzelfde geldt voor de Tien Geboden van Mijn Vader. Dit zijn de regels die door Mijn Eeuwige Vader vastgelegd werden en aan Zijn profeet Mozes gegeven.

De waarheid verandert nooit hoezeer de mensheid ook probeert om deze te veranderen.

De Geboden van Mijn Vader worden niet langer aanvaard, zelfs niet onder de Christelijke Kerken.

Gij zult niet doden, wil zeggen dat je geen andere mensen mag doden. Dit heeft geen betrekking op zelfverdediging maar wel op elke andere omstandigheid.

Geen mens kan moord – abortus, executie of euthanasie – rechtvaardigen. Geen enkele!

Dit is een doodzonde en de straf bestaat uit een eeuwig leven in de hel.

Aanvaarden Mijn kinderen dit, Mijn dochter? Neen, zij nemen zelfs wetten aan die het niet alleen aanvaardbaar maken maar ook verontschuldigbaar in de ogen van God. Maar dat is het niet!

Elk van de Tien Geboden van Mijn Vader wordt iedere dag overtreden.

Toch predikt Mijn Kerk nooit over de ernst van de zonde. Zij zeggen de mensen nooit dat zij naar de hel zullen gaan als ze een doodzonde zouden begaan en geen berouw tonen.

Mijn Hart is diep gewond.

Zij, Mijn Kerken overal ter wereld, prediken de waarheid niet.

Veel van Mijn gewijde dienaren geloven niet langer in de hoedanigheid van de hel of het vagevuur.

Zij aanvaarden de Geboden van Mijn Vader niet. Zij verontschuldigen elke zonde.

Zij praten over de barmhartigheid van Mijn Vader maar laten het na om de gevolgen uit te leggen van het sterven in staat van doodzonde. Door hun taken, die hen opgedragen werden, niet te vervullen, beledigen ze Mij ten zeerste.

In veel gevallen zijn zij verantwoordelijk voor het verlies van zoveel zielen.

Word wakker voor de waarheid, jullie allen die belijden te geloven in God, de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen en weet het volgende.

Er is maar één waarheid !

Er kan niet meer dan één waarheid zijn !

Iets anders dan de waarheid is een leugen en is niet afkomstig van Mijn Hemelse Vader, God de Almachtige Schepper van alle dingen.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 04/10/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: