Het huwelijk voor Mijn altaar is ontoelaatbaar als het om twee mensen van hetzelfde geslacht gaat

15 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze missie moet nu verdergaan met diegenen aan te trekken en omhelzen die niet in Mijn Leer geloven, en diegenen die zich als Christenen beschouwen maar die Mij slechts een klein beetje erkennen.

Hun onverschilligheid is kwetsend. Hun interpretatie van Mijn onderrichtingen, die bovendien verdraaid werden om deze af te stemmen op hun wereldse levensstijl, is de ergste vorm van verraad aan Mij, hun Jezus.

Lees verder

Advertenties

Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel voeren

3 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de geseling die Ik momenteel onderga, is niet alleen door het op handen zijnde verraad van Mij, binnen Mijn eigen Kerk, maar heeft ook te maken met de bedrieglijke heidense afgoden die in de wereld van vandaag Mijn plaats innemen.

Het heidendom groeit zeer snel en wordt omhelsd als een nieuwe volkscultuur, een alternatief voor het geloof in de Ene Ware God. Het neemt vele vormen aan. Het wordt bovenal voorgesteld als onschuldig vermaak voor diegenen die liefhebberen in new age-praktijken, en als een belangrijk onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling – een vorm van humanisme en eigenliefde.

Lees verder

Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren

8 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Satan gaat hevig tekeer tegen Mijn Kerk op aarde en zijn teistering blijft zich binnen haar muren verspreiden.

De sluwe bedrieger, die geduldig in de coulissen heeft liggen wachten, zal weldra zijn heerschappij over Mijn arme, argeloze gewijde dienaren uitroepen. De pijn die hij zal veroorzaken, is voor Mij moeilijk te verdragen maar uiteindelijk zal zijn heerschappij uitmonden in de definitieve zuivering van het kwaad uit de kern van Mijn Kerk.

Lees verder

Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden.

Vandaag markeert het begin van de veranderingen, die zich snel zullen voordoen en die tot stand zullen komen om het aanzien van de Katholieke Kerk in de wereld te veranderen.In het kielzog daarvan zal de samensmelting van alle doctrines komen, wat aan elk publiek gebaar te zien zal zijn en opzettelijk tentoongespreid zal worden ter wille van het publiek getuigenis.Let nu op, aangezien alles wat Ik jullie verteld heb aan het licht zal komen. Ik daag diegenen onder jullie uit om de afschuwelijke waarheid te ontkennen, wanneer jullie gedwongen worden een leugen te slikken.

Lees verder

Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen in Mijn heilige naam publiekelijk vernederd worden

2 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Kerk zal door velen uit de hoogste regionen verlaten worden, waarbij velen nieuwe leerstellingen aannemen die hen naar het rijk van de duisternis voeren.

Diegenen die Mij trouw blijven en diegenen die de gruwel verwerpen, zullen door de apostel Petrus – die op de eerste Stoel van Rome zat – geleid worden. Hij zal Mijn geliefde Benedictus geleiden die, zoals voorzegd, hen zal helpen de waarheid in te zien. Hij zal de verschrikkingen moeten aanschouwen, maar hij zal gesteund worden door diegenen die aan het ene ware Woord van God trouw gezworen hebben.

Lees verder

Gezegend zijn de zachtmoedigen van hart die, door de genade van God, van hun trots ontdaan werden

12 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie onder jullie, die echt van Mij houden, kan voor Mijn aangezicht verschijnen en in totale overgave voorovergebogen aan Mijn voeten liggen?

Wie onder jullie, die Mij waarlijk eren en Mijn Leer volgen, kan zich voor Mij vernederen zonder zich enigszins om zichzelf te bekommeren? Als jullie in nederige dienstbaarheid een beroep op Mijn barmhartigheid kunnen doen, zal Ik jullie oprichten en verheffen. Maar wanneer jullie jezelf in Mijn naam verheffen en zeggen dat jullie Mij beter kennen dan anderen, zal Ik jullie onder Mijn voeten op de grond neerwerpen.

Lees verder