Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

Komende zondag, Beloken Pasen, is het de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Misschien had de instelling van die feestdag, zoals gevraagd door Jezus aan de H. Zuster Faustina, ook een … Lees verder

Uitgelicht

Volgens de profetieën in het Boek der Waarheid moet de Waarschuwing nu echt heel dichtbij zijn

Als we andere profetieën buiten beschouwing laten, en ons puur richten op wat de Heer ons in de profetische boodschappen van het ‘Boek der Waarheid’ vertelde, dan zijn alle voorwaarden … Lees verder

Uitgelicht

Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

22 april 2013 Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. Zij moeten aanvaarden dat, om voor Zijn Koninkrijk waardig gemaakt te … Lees verder

24/04/2023

Een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben

17 maart 2013 Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben. Mijn … Lees verder

17/03/2023

Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

16 november 2013 Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het … Lees verder

09/02/2023

Wees niet bevreesd, de bekering zal een groot gevoel van liefde en vrede scheppen!

10 juli 2011 Mijn zeer geliefde dochter, wat veel van Mijn kinderen betreft, die bang worden door Mijn boodschappen en het dus moeilijk vinden om deze onder ogen te zien, … Lees verder

08/02/2023

De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

24 februari 2013 Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen. Het eerste deel zal bestaan uit diegenen die de Schuldbelijdenis … Lees verder

08/02/2023

Hoe gemakkelijk is het om te zondigen

24 januari 2011 Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. Het gebed tot Mijn Eeuwige … Lees verder

24/01/2023

Het dragen van Mijn kruis

16 januari 2011 Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces geweest en je zult verder gevoed worden met de kennis van de waarheid … Lees verder

16/01/2023

Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

30 november 2013 Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. Ik zal, … Lees verder

26/11/2022

Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

25 november 2013 Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens … Lees verder

25/11/2022

Ik heb jullie hulp nodig. Net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op de aarde rondliep

8 november 2012 Mijn zeer geliefde dochter, Mijn leerlingen, gewijde dienaren en leden van de geestelijkheid verzamelen zich nu over de hele wereld als reactie op deze oproep van de … Lees verder

08/11/2022

Ik roep de mensheid op om zich voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid

3 december 2012 Mijn zeer geliefde dochter, niettegenstaande al jullie sterkte en al jullie moed, roep Ik de mensheid op om zich voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid. Diegenen … Lees verder

13/10/2022

Jullie moment van glorie onder Mijn ogen – Jullie moment van redding

12 november 2011 Mijn innig geliefde dochter, de scheiding van Mij is pijnlijk vooral voor diegenen die Mij kennen. Zodra de zielen een glimp opvangen van de liefde die Ik … Lees verder

12/10/2022

Jullie zullen alleen voor Mij staan – zonder iemand naast jullie

15 november 2013 Mijn zeer geliefde dochter, op gezag van Mijn Vader, God de Allerhoogste, wil Ik al diegenen die in Mijn naam lijden, ervan op de hoogte brengen dat … Lees verder

11/10/2022

Ik zal jullie nooit in de steek laten, kinderen. Dat is de reden waarom Ik kom.

3 oktober 2011 Mijn zeer geliefde dochter, Ik spreek vandaag met jou over de noodzaak om te begrijpen wat de Waarschuwing is en om elke verwarring errond te verdrijven. Veel … Lees verder

07/10/2022

Moeder van de Verlossing: Na de Waarschuwing zal er een groot verlangen opkomen om God eer te brengen

9 maart 2014 Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in … Lees verder

06/10/2022

Bid voor de zielen in doodzonde die misschien de kans niet krijgen om verlossing te vragen tijdens de Waarschuwing

12 januari 2012 Mijn liefste beminde dochter, het is nodig dat iedereen nu met heel zijn hart bidt voor de zielen, die de schok misschien niet overleven, wanneer zij getuige … Lees verder

05/10/2022

Mededeling: 48u Rozenkranskruistocht

In gehoorzaamheid aan de instructie gegeven door de Moeder van de Verlossing in het Boek der Waarheid, zullen we de 4 mysteries van de heilige Rozenkrans bidden. We zullen ons … Lees verder

04/10/2022

De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

8 december 2012 Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Vader de wereld voorbereidde op Mijn eerste komst, zo bereidt Hij ook nu Zijn kinderen voor op Mijn Tweede Komst. … Lees verder

04/10/2022

Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

31 december 2011 Passage uit een persoonlijke boodschap, geopenbaard aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, dat kruistochtgebed 16 bevat, opdat de mensen de genaden zouden aanvaarden die hen door Jezus … Lees verder

03/10/2022

De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

21 oktober 2011 Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis. Deze … Lees verder

03/10/2022

Zodra de Waarschuwing plaatsvindt, zal er veel verwarring zijn

17 juli 2012 Mijn zeer geliefde dochter, de tijd gaat nu snel. Ik heb jullie allemaal nu geruime tijd voorbereid. Jullie, Mijn volgelingen, weten wat jullie moeten doen. Jullie eigen … Lees verder

02/10/2022

De Waarschuwing zal voor velen een beangstigende gebeurtenis zijn, wanneer het zal lijken alsof de wereld ten einde is gelopen.

12 juli 2012 Mijn zeer geliefde dochter, laat geen mens de impact, die de Waarschuwing op de gehele mensheid zal hebben, onderschatten. De Waarschuwing zal voor velen een beangstigende gebeurtenis … Lees verder

02/10/2022

Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

31 januari 2014 Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in … Lees verder

01/10/2022