Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

17 april 2011 Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. Deze zullen zich afspelen op de meest … Lees verder

27/06/2022

boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

Nota van de zienster: Vlak voordat ik deze boodschap ontving, was ik net klaar met het bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid toen de Heilige Geest mij plots … Lees verder

09/06/2022

Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

26 juni 2012 Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de verouderingMijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs … Lees verder

08/06/2022

Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal inhouden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken

5 augustus 2013 Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen in jullie geloof. De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid een aanvang … Lees verder

03/06/2022

Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

25 maart 2012 Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, … Lees verder

30/03/2022

Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

20 februari 2013 Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. Alle zielen … Lees verder

18/02/2022

De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

24 februari 2013 Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen. Het eerste deel zal bestaan uit diegenen die de Schuldbelijdenis … Lees verder

17/02/2022

Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

29 november 2014 Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken. Mijn macht raast door dergelijke zielen die in Mijn … Lees verder

11/02/2022

Nieuw Paradijs: Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

30 augustus 2013 Mijn zeer geliefde dochter, zorg er alsjeblieft voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw … Lees verder

09/02/2022

Ontucht, pornografie en prostitutie zijn allemaal doodzonden

Mijn zeer geliefde dochter, de mens moet zich afkeren van de zonde en snel. Zoveel zonden worden tegenwoordig niet meer als zodanig gezien. Er worden Mijn Vader zoveel verwijten gemaakt … Lees verder

04/02/2022

Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot de Oordeelsdag?

2 februari 2012 Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheugd ben Ik over het antwoord van Mijn volgelingen op Mijn groots geschenk van een volle aflaat voor een totale absolutie. Maar … Lees verder

03/02/2022

Derde Wereldoorlog in Europa

Noot: volgende boodschap werd bijna 10 jaar geleden meegedeeld aan MDM, en deze lijkt zich nu – gezien de ontwikkelingen – dit jaar, te gaan ontvouwen: 16 mei 2012 Mijn … Lees verder

26/01/2022

Rusland en China zullen in veel naties aan de macht komen, beginnend met Europa

19 juli 2012 Mijn zeer geliefde dochter, een groot plan om Gods kinderen te misleiden, wordt beraamd om het bewijs van Mijn bestaan te vernietigen. Weldra zullen velen tevoorschijn komen, … Lees verder

11/01/2022

God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de Rode Draak, gevolgd door de VS

Mijn dochter, Mijn tijdsbepaling met betrekking tot Mijn kastijding en de Waarschuwing, kom je niet te weten. Er is geen reden tot bezorgdheid over Mijn goddelijke tijdsbepaling want dit zal … Lees verder

10/01/2022

De wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde, zal zich weldra voordoen

3 oktober 2014 Mijn zeer geliefde dochter, sla nu acht op Mijn belofte! Ik zal terugkomen om een nieuw begin in te luiden, een nieuwe wereld zonder einde. Al diegenen … Lees verder

17/12/2021

De trap naar geestelijke volmaaktheid

24 november 2010 Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. Dit is belangrijk want het … Lees verder

24/11/2021

Boodschappen betreffende de val van de EU

Kijk nu terwijl de Europese landen bezwijken aan een dictatuur die geen haar beter is dan in de dagen van Hitler. De plannen van de wereldgroepering, om elk land in … Lees verder

24/11/2021

Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

29 november 2014 Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken. Mijn macht raast door dergelijke zielen die in Mijn … Lees verder

04/11/2021

Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen Mijn Huis betreden

Ontvangen op zaterdag 15 november 2014 Mijn zeer geliefde dochter, laat het bekend worden dat eenieder die het Boek der Openbaring verwerpt, het Woord van God ontkent. Daarin ligt de … Lees verder

03/11/2021

Lijd in stilte wanneer jullie in Mijn naam gekweld worden, walgelijke vormen van wreedheid ondergaan, belasterd, beledigd en bespot worden!

14 februari 2014 Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemand zegt dat hij verstand heeft van wetenschap, zal hij dat aan jullie moeten bewijzen om in hem te kunnen geloven. Wanneer … Lees verder

04/10/2021

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer haat de zielen binnendringt, moeten zij met elke vezel in hun lichaam daartegen vechten om deze uit te roeien. Doen zij dat niet, dan zal deze de ziel in kwestie verslinden en eraan blijven knagen tot die weggeteerd is.

14 februari 2014 De duivel veroorzaakt wantrouwen, onrust, verwarring, angst en dan zal hij niet rusten tot de ziel op wie hij het gemunt heeft, vervuld raakt van haat voor … Lees verder

03/10/2021

Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

27 februari 2014 Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, … Lees verder

02/10/2021

De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

28 februari 2014 Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in … Lees verder

01/10/2021

Webinar: introductie tot het Boek der Waarheid

Volgens de boodschappen van de Heilige Drie-eenheid, gegeven in het Boek der Waarheid, zal de Tweede Komst van Onze Heer Jezus Christus tijdens ons leven plaatsvinden. Wij leven nu in … Lees verder

17/09/2021

Democratie gaat verdwijnen

3 maart 2011 O zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Ik deze avond je aandacht toejuich. Jouw afwezigheid heeft Mij een beetje pijn gedaan, maar Ik wist dat … Lees verder

06/09/2021