Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven, maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

De grote geloofsafval is het eerste teken. Dit vindt plaats wanneer het geloof in de waarheid – het Woord van God – verdwijnt en wanneer de zonde in elk deel van de wereld verheerlijkt wordt. Wanneer de grote geloofsafval Mijn Kerk van binnenuit aangrijpt, is dat het teken dat Mijn Tweede Komst zeer dichtbij komt. Zodra jullie zien dat diegenen, die zeggen dat ze door Mij aangesteld werden om Mijn Kerk op aarde te leiden, zich inlaten met de seculiere wereld om in de gunst te komen, zullen jullie weten dat de veranderingen begonnen zijn. Zodra jullie zien dat er over het groot Offer – Mijn kruisiging – gedebatteerd wordt en er nieuwe betekenissen aan Mijn Eucharistie verbonden worden, zullen jullie weten dat Mijn Kerk in de woestijn geworpen zal worden.

Lees verder

Advertenties

Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

De waarheid wordt al geruime tijd verborgen. De erkenning van Mijn goddelijke tussenkomst in de wereld – door wonderen, verschijningen en goddelijke mededelingen aan uitverkoren zielen – werd gedurende vele jaren door Mijn Kerk aan de kant geschoven.

Waarom Mijn Kerk de waarheid wilde onderdrukken, terwijl het nodig was om overal het geloof van Mijn kinderen te versterken, is enkel bij hen bekend.

Elke ware ziener(es) van Mij en Mijn Gezegende Moeder werd aanvankelijk genegeerd en met minachting behandeld door Mijn Kerk.

Mijn dochter, zelfs het laatste geheim van Fatima werd niet aan de wereld gegeven omdat het de waarheid onthulde over de verdorven sekte van Satan die het Vaticaan is binnengedrongen.

Lees verder

En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed

19 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over die kinderen van God, die van Hem houden.

Jammer genoeg zullen deze boodschappen diegenen onnodige angst bezorgen, die geloven dat wanneer deze aarde ten gunste van de Nieuwe Hemel en aarde opzij gezet wordt, zij de dood in de ogen zullen kijken. Dat is niet waar! Diegenen die bij Mij genade vinden en die Mijn hand van barmhartigheid aannemen, zullen het geschenk van het leven krijgen. Nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden, zullen zelfs atheïsten, niet-gelovigen, niet-Christenen en diegenen van elke geloofsovertuiging zich tot Mij wenden en Mijn geschenk aannemen. Dat is het moment waarop Ik het Beest zal verslaan, want Ik zal dan aan miljarden zielen, die in de wereld leven, het eeuwig leven schenken.

De zonde, door het Beest bij Adam en Eva geïntroduceerd, zal ophouden te bestaan. Mijn barmhartigheid zal haar verslaan. En zoals de zonde het lichaam verderft, zal Mijn Licht de mensheid eeuwig leven bezorgen. Dood, ziekte, ouderdom zullen niet langer bestaan in Mijn Nieuw Paradijs. Mijn uitverkoren kinderen – miljarden van hen – zullen een volmaakt lichaam en een volmaakte ziel hebben, in eenheid met de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Lees verder

Zij moeten de heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden.

17 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, veel van diegenen die met een sterk geloof en liefde voor Mij, Jezus Christus, gezegend zijn, beginnen eindelijk Mijn stem te herkennen, terwijl Ik door deze boodschappen tot de wereld spreek.

Diegenen die hun leven doorbrengen met slaafs de slang te dienen, weten ook dat Ik het ben die spreekt. En dus neemt de strijd, om Mijn Heilige Wil te doen aan de ene kant, en het verlangen om Mij te bestrijden bij de vijanden van God, een aanvang.

Diegenen die plannen om de mensheid leed toe te brengen, in het kader van een verbond met het Beest, zullen ervoor oppassen dat men hen deze boodschappen niet openlijk ziet hekelen, want door dat te doen, zullen zij er geloofwaardigheid aan verlenen. Zij zullen in plaats daarvan op andere manieren haat tegen Mij verspreiden, te beginnen met het vernietigen van het geloof van diegenen binnen Mijn Kerk. Zij zullen het hart van diegenen die van Mij houden, opzetten tegen hun medechristenen. Zij zullen eerder heidenen, new age-heksen, en aanbidders van het Beest omhelzen, dan Christenen die bezwaar maken tegen de walgelijke, heidense rituelen die in de Katholieke Kerken, en weldra ook in andere Christelijke Kerken, uitgevoerd zullen worden.

Lees verder

De rest van Mijn gewijde dienaren zullen een belofte van trouw aan de nieuwe ene-wereldreligie tekenen

5 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk geven meer van Mijn gewijde dienaren gehoor aan Mijn oproep, ook al brengt dat voor hen daardoor een zeer eenzame tocht met zich mee.

Hun plicht ligt bij hun oversten want Ik heb Mijn Kerk op aarde het gezag geschonken om zich over al Gods kinderen te doen gelden. Zij, Mijn gewijde dienaren, moeten zich houden aan al de instructies die hen door Mijn Kerk gegeven worden, tot aan de dag dat Mijn Sacramenten veranderd worden. Dan zal hun plicht bij Mij liggen.

Lees verder

Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

Deze vereniging van lijden – die nu door veel visionairs, zieners en slachtofferzielen ervaren wordt – dient om de ziel van diegenen die tijdens de Waarschuwing in doodzonde zullen sterven, te bewaren.

Het is een lijden zoals geen ander en zal helpen om de vijand tijdens de Waarschuwing te verslaan.

Lees verder

Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Wanneer zij aan de zonde denken, denken veel zielen meteen aan de zwaarste zonden zoals moord.

De zonde neemt vele vormen aan. Omdat de zonden jammer genoeg afgedaan werden als gebreken of karaktertrekken, worden deze nu gewoon als een natuurlijke zwakheid beschouwd. Velen geloven niet langer in de zonde.

Lees verder