Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Wanneer zij aan de zonde denken, denken veel zielen meteen aan de zwaarste zonden zoals moord.

De zonde neemt vele vormen aan. Omdat de zonden jammer genoeg afgedaan werden als gebreken of karaktertrekken, worden deze nu gewoon als een natuurlijke zwakheid beschouwd. Velen geloven niet langer in de zonde.

Lees verder

Advertenties

Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. Op één manier is het een eenvoudige opgave Hem na te volgen, maar als jullie de gave van de Heilige Geest in jullie ziel dragen, zal dat de toorn van de Boze en elke vijand van Mijn Zoon over jullie brengen. Dat maakt jullie tocht langs het pad van de Waarheid extreem zwaar. Bij elke stap zullen jullie tegengewerkt worden, zelfs als jullie je tijdens de aanbidding van Mijn Zoon stilhouden. Lees verder

Een derde van de aarde zal vernietigd worden wanneer de engelen, vanuit de vier hoeken van de Hemel, vuur in stromen doen neerkomen

6 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er werd tijd uitgetrokken opdat deze boodschappen – Mijn heilige boodschappen aan de wereld – door iedere ziel, jong en oud, doorheen elke natie, gehoord worden.

Veel van Gods kinderen zullen opkijken en luisteren naar Mijn instructies als zij toegang krijgen tot deze boodschappen.

Weet dat de veranderingen al begonnen zijn, zoals voorzegd, waarbij de gewassen niet langer vruchten voortbrengen zoals voorheen en waarbij de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn.

Lees verder

God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Wanneer de mens begint te geloven dat hij even goed – zo niet machtiger – is dan Ik, zal hij trachten Mij te evenaren. Wanneer de mens de controle over Mijn schepping in handen wil nemen, wordt hij door Satan bekoord om te zondigen. Wanneer de zonde van hoogmoed de ziel zodanig teistert, zal de mens Mij tarten door het leven op aarde te vernietigen.

Lees verder

Terwijl verbittering naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst civiele onrust blijven veroorzaken

3 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de oorlogen en onlusten verspreiden zich zoals voorzegd als een lopend vuurtje over de hele aarde. Zeer weinig delen van de wereld zullen niet door oorlogen en geruchten van tweespalt getroffen worden.

Terwijl verbittering naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst civiele onrust blijven veroorzaken en zullen de onchristelijke wetten blijven toenemen waardoor moord en abortus, evenals daden gericht tegen de Heilige Sacramenten, in jullie landen goedgekeurd zullen worden. Velen zullen door dergelijke wetten tot zonde gevoerd worden, en zeer spoedig zal de pijn van de duisternis van de ziel aanwezig zijn en maar zeer weinigen zullen dat kunnen negeren.

Lees verder