Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden

3 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou ontketend worden, want Ik ben elke seconde bij je om je sterker te maken. Het bedroeft Mij om je te vertellen dat je onder veel verbaal geweld te lijden zult hebben door het tijdstip van dit plan, Mijn heilsplan.

Lees verder

Advertenties

De Moeder Gods: Het Lichaam van Mijn Zoon werd aan flarden gescheurd

23 maart 2013

Mijn kind, velen begrijpen Mijn rol als Medeverlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.

Toen Ik de oproep om de Moeder van God te worden aanvaardde, was Ik gebonden aan het Verbond van Gods redding voor de mensheid.

Lees verder

Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. Ik heb Mij nooit bemoeid met de wil van de mens, want dat is één van de grootste geschenken die de mensheid gegeven zijn, en deze kan nooit afgenomen worden. Satan bemoeit zich daarentegen wel met de vrije wil van de mens en heeft, meteen van bij het begin, meedogenloos getracht om de menselijke geest te onderwerpen en zijn ziel te stelen.

Lees verder

Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

20 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is vervuld van verdriet door de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde moeten doorstaan. Al de engelen en de heiligen verenigen zich eendrachtig om voor de mensheid te bidden, aangezien deze zo’n verdorven aanval van Satan en al zijn boze geesten ondergaat. Terwijl hun gebeden door Mij aanvaard en opgevolgd worden, vraag Ik al diegenen die zich Christen verklaren, om te bidden als nooit tevoren.

Lees verder