Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

God geeft leven en Hij neemt het als Hij dat wil en, zoals bij elke handeling van God, zal daar altijd heil uit voortkomen, hetzij in de wereld waarin jullie leven, hetzij in Mijn hemels Koninkrijk. Het is een gebrek aan vertrouwen in Mij, dat verbittering teweegbrengt in de zielen die Mij beoordelen op handelingen waarvan zij menen dat ze wreed en onnodig zijn. Wat zij niet weten, is dat er voor alles een tijd is – een tijd om te leven en een tijd om te sterven – en dat God de Auteur van het leven is. Alleen Hij kan beslissen over het ogenblik om het weg te nemen.

Lees verder

Advertenties

Gezegend zijn de zachtmoedigen van hart die, door de genade van God, van hun trots ontdaan werden

Mijn zeer geliefde dochter, wie onder jullie, die echt van Mij houden, kan voor Mijn aangezicht verschijnen en in totale overgave voorovergebogen aan Mijn voeten liggen?

Wie onder jullie, die Mij waarlijk eren en Mijn Leer volgen, kan zich voor Mij vernederen zonder zich enigszins om zichzelf te bekommeren? Als jullie in nederige dienstbaarheid een beroep op Mijn barmhartigheid kunnen doen, zal Ik jullie oprichten en verheffen. Maar wanneer jullie jezelf in Mijn naam verheffen en zeggen dat jullie Mij beter kennen dan anderen, zal Ik jullie onder Mijn voeten op de grond neerwerpen.

Lees verder

Moeder van de Verlossing: Het laatste geheim van Fatima werd niet geopenbaard, zo angstaanjagend was het

22 juli 2013

Mijn kind, de misleiding waarmee de wereld geconfronteerd zal worden, zal zo moeilijk te onderscheiden zijn, dat enkel diegenen die zich aan God overgeven en al hun vertrouwen op Mijn Zoon stellen, in staat zullen zijn om de beproevingen die in het verschiet liggen, te doorstaan.

Ik gaf de wereld de profetieën in 1917, maar het laatste geheim van Fatima werd niet geopenbaard, zo angstaanjagend was het voor diegenen binnen de Katholieke Kerk.

Lees verder

Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

De tijd is nu kort aangezien de Waarschuwing bijna daar is. Stel nooit tot morgen uit wat je vandaag dient te doen. Berouw om jullie zonden is cruciaal voordat jullie vragen om jullie zonden te vergeven. Want zonder oprecht berouw is het nutteloos.

Ik zie zoveel zwartgeblakerde zielen in jullie wereld, Mijn dochter. Er is maar weinig licht en mochten jullie zien hoe diep de mens gevallen is, zouden jullie geschokt zijn. Zoveel miljoenen van Mijn kinderen storten zich dagelijks in een poel van zondig verderf waarvan zij het onmogelijk zullen achten om het achter zich te laten, tenzij jullie voor hen bidden. Zij zijn blind voor de Waarheid en zelfs al zou hun nu Mijn licht getoond worden, zouden zij zich in allerlei bochten wringen om zich voor Mij te verbergen. Bid voor hen!

Lees verder

H. Maagd Maria: De gunsten die verleend worden wanneer jullie het Lichaam van Mijn Zoon ontvangen

19 oktober 2012

Mijn kind, de Hostie die je op Mijn voorhoofd ziet, is een symbool om aan Gods kinderen de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie te bewijzen.

Mijn Zoon is aanwezig in de wereld en staat iedere dag naast elk van Gods kinderen, in de hoop dat zij Zijn aanwezigheid zullen voelen.

Kinderen, het is enkel door het ontvangen van het ware Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, dat jullie met bijzondere genaden gezegend zullen worden.

Toen Mijn Zoon stierf voor jullie zonden, zodat elk kind van God in staat zou zijn om de dood te trotseren, liet hij een belangrijke nalatenschap achter.

De Tegenwoordigheid van Christus in de Heilige Eucharistie is echt en wanneer deze genuttigd wordt, bezorgt dat jullie een bijzondere bescherming. Het brengt jullie inniger met Hem in vereniging.

Lees verder