Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Hij kan zelfs ware zieners aanvallen waarbij hij hen aanspoort om van Mij af te dwalen

8 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zoals Mijn ware zieners in de wereld uitgaan, zo zullen ook de valse zieners dit doen. Jullie zullen hen herkennen door hun boodschappen voor de wereld nauwkeurig te onderzoeken. Want jullie zullen merken dat er hier of daar met Mijn leer en de waarheid, vervat in de Allerheiligste Bijbel geknoeid is. Deze onwaarheden zijn zo subtiel dat alleen degenen met ware kennis van de Heilige Schrift in staat zullen zijn om ze op te merken.

Let op iedere vorm van haat die dergelijke zieners onder hun volgelingen teweegbrengen wanneer zij redetwisten, tweedracht zaaien en families uiteen trekken. De erediensten, die ontstaan uit het werk van dergelijke zieners, zullen nu sterk opkomen in de wereld om verwarring en angst onder de gelovigen te veroorzaken.

Overal waar aan Mijn heilig Woord wordt vastgehouden, zullen jullie liefde vinden. Mijn boodschappen brengen liefde en eendracht en zullen jullie ziel zeker raken. Mijn boodschappen zullen altijd de waarheid spreken en hoewel ze soms grimmig en beangstigend zijn, worden ze jullie, Mijn kinderen, uit liefde gegeven.

Valse zieners zullen boodschappen geven die niet gemakkelijk te lezen of te verstaan zijn. Op het eerste gezicht zullen ze een gevoel van autoriteit uitstralen en een gevoel van liefde scheppen. Ze zullen echter geen vrede brengen voor uw ziel. Dergelijke zieners, van wie er velen niet van God komen, verleiden eerst, vervolgens domineren ze tot ze jullie ten slotte in een web van leugens en bedrog meezuigen.

Satan en zijn strijdmacht zullen dergelijke valse visionairs en zieners beïnvloeden.

Hij kan zelfs ware zieners aanvallen waarbij hij hen aanspoort om, in verwarring gebracht, van Mij af te dwalen. Kinderen, Ik verzoek jullie dringend om op elk moment op jullie hoede te zijn.

Hekel boodschappen die Mijn leer op gelijk welke manier tegenspreken want jullie kunnen dan zeker zijn dat ze vals zijn.

Ik spreek enkel door middel van een beperkt aantal authentieke visionairs en zieners in de wereld van vandaag. Er zijn er minder dan twintig, minder dan jullie denken. Elk van hen heeft een andere taak gekregen, maar Mijn inspraken en Mijn instructies zullen een kring van vertrouwdheid vertonen die jullie bespeuren. Deze boodschappen, die allemaal uitgestippeld zijn om actie van uw kant aan te moedigen, hebben tot doel jullie ziel voor te bereiden.

Keer dus de rug toe naar elke handelwijze die gestimuleerd is door diegenen die zichzelf visionairs of zieners noemen en die vreemd lijkt of die hun volgelingen aanzet om acties te ondernemen die geen betrekking hebben op de naastenliefde.

Luister nu, want dit is het tijdperk van de Valse Profeet die zichzelf weldra bekend zal maken in de wereld. Zo is het ook het tijdperk van de vele valse profeten, door de bedrieger in de wereld gezonden om verwarring en duisternis van de ziel te veroorzaken.

Jullie geliefde Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 28/11/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: