Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De valse profeten staan nu klaar en zullen zich op deze missie storten

22 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je waarschuwen voor valse profeten die proberen zich te bemoeien met deze missie.

Zoveel arme, misleide zielen die geloven dat zij goddelijke boodschappen ontvangen, worden op een dwaalspoor gebracht door de Boze.

Hij doet dat door te azen op hun liefde voor Mij en richt zich vooral op heilige, godvruchtige zielen.

Elke persoon die jou zegt dat hij een boodschap van de Hemel heeft, welke jou opdraagt om een boodschap van Mij te veranderen of te verbeteren, is een leugenaar.

Dat is niet de manier waarop Ik mededelingen van de Hemel goedkeur. De enige boodschappen die Ik door de ene ziener aan een andere laat meedelen, zijn boodschappen van steun en liefde. Maar dan enkel wanneer dat nodig is.

Boodschappen ontvangen door ware profeten of uitverkoren zielen zijn echt of vals.

Er is geen middenweg. De Hemel zou nooit een boodschap sturen om een andere boodschap, die door een uitverkoren ziel vanuit de Hemel ontvangen werd, te weerleggen.

Hoed je voor valse profeten! Diegenen die niet beseffen dat zij fout zijn, kunnen verschrikkelijke schade veroorzaken wanneer zij zich bemoeien met Mijn heilig woord. Jij, Mijn dochter, mag je niet inlaten met diegenen die zeggen dat zij in Mijn naam komen, tenzij Ik je anders opdraag.

De valse profeten staan nu klaar en zullen zich op deze missie storten. Jij mag je niet met hen inlaten.

Wees op je hoede voor deze gevaren, want de man die zal komen en beweren dat hij Mij is, zal de gevaarlijkste van allemaal zijn.

Mijn leerlingen, laat toe dat je naar de valse profeten getrokken wordt, en je zult een gemakkelijke prooi zijn voor de Antichrist en zijn Valse Profeet.

Vertrouw op Mijn heilig woord! Velen onder jullie kunnen de waarheid nog steeds niet aanvaarden en jullie zullen met Mij redetwisten, maar dat zal zinloos zijn. Want de grootste kritiek die jullie op Mij hebben, is dat Ik van al Gods kinderen houd, in het bijzonder van de zondaars.

Ik houd van iedereen evenveel. Tot diegenen onder jullie die Mij ervan betichten dat Ik de zondaars voortrek, weet dit:

Tracht anderen nooit in verwarring te brengen door te zeggen dat Jezus de zonde door de vingers ziet! Jullie weten dat dit een leugen is. Ik verafschuw de zonde maar Ik houd van de zondaar.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 25/11/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: