Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. Om het even welke andere god is in Mijn ogen een gruwel, en de mens die voor het aanbidden van valse goden bezwijkt, dient enkel de duivel die er behagen in schept wanneer de mens uit de gratie raakt.

Ik Ben het Begin en het Einde. Niets kan Mij overweldigen. Zelfs de demonen en de gevallen engelen, die Ik in de afgrond wierp, zullen nooit voor Mij gaan staan om Mij uit te dagen want zo’n macht bezitten ze niet.

Erg veel religies werden door feilbare mensen gesticht en dat heeft veel verwarring veroorzaakt. Van in het begin sprak Ik met één Stem, en tot op het einde kan er ook maar één Stem zijn. De wereld behoort Mij toe want Ik schiep haar. Ik schiep al wat leeft. Ik schiep ook Mijn hemelse Hiërarchie waaruit Ik die engelen gooide, die Mij tartten en verraadden. Veel van deze gevallen engelen communiceren met Mijn kinderen, die een new age-vorm van spiritualiteit in het leven geroepen hebben. Ik waarschuw diegenen van jullie, die valse goden aanbidden door de uitoefening van zulke praktijken. Een dergelijke spiritualiteit zal jullie ziel aan boze geesten blootstellen, wier enige verlangen erin bestaat jullie ziel te verderven.

Deze bedrieglijke engelen zijn demonen, vermomd als levende geesten van het Licht, en zij zullen jullie ertoe brengen onwaarheden te geloven. Jullie zullen met elke mogelijke leugen over Mijn hemelse Hiërarchie gevoed worden zodat jullie al jullie noden zullen voorleggen aan Satan en de boze geesten. Het enige wat zij doen, is als wilde beesten jullie ziel toetakelen om jullie dan leeg en beroofd van enige liefde achter te laten. Wanneer jullie je aan dergelijke afgoderij overgeven, zullen jullie aanvankelijk een vals gevoel van vrede krijgen. Demonen kunnen dergelijke krachten bezorgen, maar deze zijn van korte duur. Want zodra ze toegang krijgen tot jullie ziel, zullen ze jullie kwellen en jullie tot demonische daden aanzetten.

Ik Ben al wat er was in het begin en Ik Ben het Einde. Alles begint en eindigt met Mij. Wanneer jullie valse goden boven Mij stellen – en jullie dat doen omwille van jullie zelfzuchtige verlangens naar plezier, macht en de controle over jullie lot – maken jullie je schuldig aan het overtreden van Mijn eerste Gebod.

Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan. Zonder Mij hebben jullie geen toekomst. Zonder Mijn Zoon kunnen jullie niet tot Mij komen. Wijs Mijn enige geliefde Zoon, Jezus Christus, de ware Messias, af en jullie wijzen Mij af.

De Waarheid werd voor het eerst aan de wereld gegeven toen het heidendom wijdverbreid was. Met de geboorte van Mijn Zoon werd de Waarheid dan aan de wereld gegeven, en generaties werden er bekeerd. Nu wordt de Waarheid opnieuw aan de wereld gegeven aangezien de grote geloofsafval de ziel wurgt van diegenen die in Mijn Zoon geloven, en op een moment dat het heidendom weer wijdverbreid is. Net zoals het in het begin was, toen Ik door ondankbare mensen afgewezen werd, zo zal het ook op het einde zijn, wanneer het hart van de mensen in steen zal veranderen en hun ziel vrijwillig aan de duivel weggegeven zal worden. Wanneer dan de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde harmonieus in elkaar overgaan, zal de wereld zoals jullie deze kennen, niet meer bestaan. Uiteindelijk zal er weer vrede heersen en zal Ik diegenen verenigen, die ervoor kiezen om met Mij mee te gaan.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23/10/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: