Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. Net zoals er slechts één van Zijn apostelen tot op het einde bij Hem bleef toen Mijn Zoon aan het kruis genageld werd, zullen er ook maar enkelen van Zijn leerlingen op aarde het aandurven gezien te worden bij het verdedigen van Zijn Mystiek Lichaam op aarde terwijl het geplunderd, vervolgd en vervolgens vernietigd wordt.

Zeer weinigen van diegenen die Mijn Zoon trouw hadden gezworen, keken naar Zijn geseling of liepen naast Hem tijdens de klim op de Calvarieberg. Ik had slechts vier trouwe leerlingen – Mijn nicht Maria, Martha, Maria Magdalena en Johannes – om Mij te ondersteunen en Mij bij te staan in Mijn ondraaglijke pijn toen Ik de verschrikkelijke foltering van Mijn Zoon moest aanschouwen. Velen zullen de instructies van Mijn Zoon – doorheen deze heilige boodschappen voor de wereld – opvolgen, maar slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen.

Op dit moment is Mijn smart groot omdat alles wat door Mij voorzegd werd tijdens de verschijningen in La Salette en Fatima, zich nu voor jullie allen aan het ontvouwen is, maar velen van jullie zijn blind. Diegenen van jullie die in Mijn allerheiligste heiligdommen uren aan Mij wijdden, moeten Mij, jullie Moeder, komen vragen om jullie ogen te openen voor de waarheid. Jullie moeten Mij vragen om jullie hart en ziel aan Mijn Zoon toe te wijden, anders zullen ook jullie Hem verloochenen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 24/10/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: