Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, heeft het gezag om het Woord van God te herschrijven

19 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de liturgie ten overstaan van Mij vervalst en geschonden werd, in grote smart naar Mij toe komen lopen. Pas wanneer dat gebeurt, zullen zij beseffen dat het Woord van God door Gods profeet bekendgemaakt wordt en dat het de waarheid is. Het Woord van God is de waarheid. Dit kan slechts de volle waarheid zijn als de profetieën – die aan Gods kinderen gegeven worden – van Hem komen, anders kan dit in het geheel niet.

Velen zullen samenkomen en zich verenigen om voorbereidingen te treffen om Mij eer te bewijzen, op de manier die Mij in ere houdt, want niets zal hen in de weg staan om Mijn heilig Woord, Mijn heilige Sacramenten, Mijn Heilige Mis en de Allerheiligste Eucharistie te handhaven. Maar zelfs dan zullen velen de dwalingen, die de nietsvermoedende zielen voorgehouden gaan worden, niet zien.

Pas wanneer er verklaard wordt dat de Kerk met de heidenen en hun bespottelijke praktijken verenigd zal zijn, zullen meer van Mijn gewijde dienaren echt begrijpen wat er aan het gebeuren is. Pas wanneer de heidense symbolen en satanische tekenen zich binnen, op en aan de buitenzijde van de ingangen tot de christelijke kerken beginnen te vertonen, zullen ze rennen voor hun leven. Er zal grote angst in hun hart zijn omdat velen van hen, in dat stadium, nergens terecht zullen kunnen aangezien zij het nalieten om zich op deze dag voor te bereiden. Dit zullen degenen zijn op wie er jacht gemaakt zal worden omdat zij geen gehoor gaven aan Mijn oproep. Hun hoogmoed en hun ego verhinderden hen Mijn stem te herkennen. Zoveel van Mijn gewijde dienaren zullen overrompeld worden en velen zullen machteloos staan tegenover de heerschappij van de Valse Profeet en zijn trawant, de Antichrist. Deze twee zullen meedogenloos zijn in hun streven om alle naties te controleren, en iedereen die het waagt hen in de weg te staan, zal omgebracht worden.

Terwijl de gewijde dienaren binnen Mijn Kerk op aarde in de val zullen zitten, tenzij zij voorbereid zijn, zijn het de zielen van de gelovigen, de trouwe volgelingen van Mij, Jezus Christus, die tot ernstige dwaling misleid worden, wat Mij zo’n bittere smart bezorgt. Velen zullen bang zijn om tegenover de Kerk een gebrek aan trouw aan de dag te leggen, zelfs wanneer Mijn onderrichtingen, Mijn heilige Leer en al de Sacramenten gewijzigd werden. Laat hun nu weten dat geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, het gezag heeft om het Woord van God te herschrijven! Wanneer zij dat doen, hebben zij Gods Wet overtreden. Enkel de Kerk van God, die aan Mijn Leer trouw blijft, is onfeilbaar. Zodra deze verbintenis – de verbintenis waarbij in Mijn naam enkel de waarheid verkondigd wordt – verbroken wordt, raken zij van Mij afgescheiden. Ik Ben de Kerk. Jullie, Mijn volgelingen, Mijn gewijde dienaren, maken deel van Mij uit wanneer jullie je aan Mijn heilige Leer houden.

De Kerk – Mijn Kerk – zal intact blijven want de waarheid kan nooit veranderen. Diegenen die zich van Mij afscheiden, kunnen nooit van Mijn Kerk op aarde deel uitmaken.

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 13/03/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: