Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Toen Mijn Vader de wereld schiep, opdat hij een familie zou kunnen hebben, werden er veel voorbereidingen getroffen. Hij schiep de aarde, de zeeën, de planten, de bomen, de bergen, de rivieren, de dieren en vervolgens, op de voorlaatste dag, toen alles in het Paradijs klaarstond, schiep Hij de mens. De mens, hoewel bevlekt met de zonde, is een heilig schepsel. De dieren zijn er ten dienste van de mensheid.

De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven. Evolutietheorieën, die beweren dat de mens afstamt van dieren, zijn leugens. Zij kunnen nooit bewezen worden. Satan, zijn gevallen engelen en elke duivel die ontspruit uit de vijand van God, hebben de mens van deze verschrikkelijke leugen overtuigd.

De mens is een kind van God, maar om het menselijk kind van God neer te halen, wil Satan in het hart van de mensen verwarring scheppen. Waarom bevordert hij deze leugen door middel van valse onderrichtingen? Zodat hij kan bewijzen dat de mens uit de apen geëvolueerd is en zodat hij hen er vervolgens van kan overtuigen dat zij niet geschapen werden door de hand van Mijn Eeuwige Vader. Dit is één van de grootste leugens die door de duivel bewerkstelligd werd, gebruikmakend van de ziel van die mensen die beweren dat ze intelligenter zijn dan de rest van hun broeders en zusters.

Wetenschappers verklaren dat de mens uit dieren evolueerde, maar zij worden misleid. De wetenschap vertoont gebreken wanneer zij tracht om de waarheid over de schepping van het universum te verklaren. Geen mens begrijpt het wonder van de Goddelijke Schepping.

Als de mens gelooft dat hij alle antwoorden weet op de vragen over de oorsprong van de mensheid, gebaseerd op menselijke redenering, dan misleidt hij niet alleen andere arme zielen maar ook zichzelf. Wanneer er geen liefde voor God aanwezig is in dergelijke zielen, die geloven in de superioriteit van de menselijke intelligentie, verspreidt het atheïsme zich als onkruid. Dit onkruid, dat naar alle kanten aangroeit, besmet en verwoest elk plantje dat te zien is en verwekt ziekten.

De enige remedie hiervoor is om hulp te zoeken bij God door nederig gebed en door te vragen dat de waarheid geopenbaard wordt.

Zoveel onwaarheden, verspreid door atheïsten die proberen te bewijzen dat God niet bestaat, hebben miljoenen zielen verwoest. Hun slachtoffers hebben jullie gebeden nodig. Atheïsme is de grootste religie in de wereld en diegenen, die hun leven gewijd hebben aan dit bedrog, zijn voor eeuwig verloren. Zij zullen geconfronteerd worden met het vuur van de hel. Tenzij zij zich tot Mij wenden, tijdens of na de Waarschuwing, zullen zij een verschrikkelijke kastijding ondergaan.

Bid voor hen!

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 13/03/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: