Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

20 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is vervuld van verdriet door de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde moeten doorstaan. Al de engelen en de heiligen verenigen zich eendrachtig om voor de mensheid te bidden, aangezien deze zo’n verdorven aanval van Satan en al zijn boze geesten ondergaat. Terwijl hun gebeden door Mij aanvaard en opgevolgd worden, vraag Ik al diegenen die zich Christen verklaren, om te bidden als nooit tevoren.

De gebeden die dagelijks aangeboden worden om bescherming tegen demonische krachten, die de aarde infiltreren, zullen helpen om deze van Boze geesten te reinigen. Jullie moeten hoopvol blijven en wanneer jullie Mij trouw blijven, zullen jullie nog sterker worden.

De sterkte van de Christenen, verenigd in de waarheid van God, zal een krachtige verdedigingsmuur bieden tegen het Beest, wiens plannen om Gods kinderen te schaden zich op dit moment ontspinnen. Jullie moeten voor Mij staan, Mij jullie liefde verklaren en dan zal Ik jullie leiden in Mijn strijdmacht, die nooit verslagen zal worden. Wanneer Mijn strijdmacht in grootte toeneemt, en als miljarden meer zich bekeren en Mij aannemen, zal dat helpen om het Beest af te maken.

Het is jullie plicht, Mijn geliefde volgelingen, om jullie toe te spitsen op diegenen die Mijn hand van barmhartigheid zullen afwijzen. Het maakt niet uit dat jullie in Mijn naam belachelijk gemaakt worden, al wat jullie moeten doen, is smeken om de redding van zielen. Weet dat aan Gods strijdmacht op aarde bijzonder genaden verleend zullen worden om deze in staat te stellen de ziel van diegenen, die aan Mijn Woord twijfelen, met zich mee te voeren.

Wanneer toegelaten wordt dat ze woekeren, scheiden twijfels de mens van God. Twijfels worden door Satan in het hart van de mens aangebracht om Gods kinderen te misleiden om te geloven dat Hij, God, niet bestaat.

Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet. Zonder de leiding van God zal hij in elke val trappen die door Satan voor hem neergelegd wordt.  In het hart van de mens manifesteert zich dan zoveel haat, want zodra zij zich voor de Boze openstellen, vult hun hart zich met boosheid. De ergste woede zal tegen de Christenen gericht zijn en vooralsnog zullen deze mensen niet weten waarom zij zich zo voelen. Dat is de reden waarom diegenen, die beweren dat ze niet in God geloven, meer tijd besteden aan het veroordelen van diegenen die dat wel doen.

Bid, bid, bid voor hun ziel!

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 16/02/2018 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: