Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Auteursarchief: De redactie

Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

27 oktober 2012 Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen. Deze prediking zal niet van God komen. Integendeel, deze zal een … Lees verder

31/03/2020

Vasten is belangrijk voor jullie ziel

Boodschap ontvangen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid tijdens de Eucharistische Aanbidding Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering … Lees verder

05/03/2020

Zelfmoord en euthanasie

15 juli 2011 Mijn dochter, het is wanneer Mijn kinderen liefde voelen in hun hart dat zij er zeker van kunnen zijn dat Ik in hun ziel aanwezig ben. Mijn … Lees verder

06/02/2020

Euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn ogen

3 november 2014 Mijn zeer geliefde dochter, euthanasie is een doodzonde en kan niet vergeven worden. Hij die ertoe bijdraagt, bijstand verleent of beslist om zijn of haar leven te … Lees verder

05/02/2020

Hij kan zelfs ware zieners aanvallen waarbij hij hen aanspoort om van Mij af te dwalen

8 oktober 2011 Mijn innig geliefde dochter, zoals Mijn ware zieners in de wereld uitgaan, zo zullen ook de valse zieners dit doen. Jullie zullen hen herkennen door hun boodschappen … Lees verder

28/11/2019

De valse profeten staan nu klaar en zullen zich op deze missie storten

22 september 2012 Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je waarschuwen voor valse profeten die proberen zich te bemoeien met deze missie. Zoveel arme, misleide zielen die geloven dat zij … Lees verder

25/11/2019

Geestelijke jaloersheid onder zieners is iets verschrikkelijks

12 december 2011 Mijn liefste dochter, geestelijke jaloersheid is iets verschrikkelijks en teistert veel van Mijn zieners. Het teistert eveneens die volgelingen van Mij die zich geïsoleerd voelen en enigszins … Lees verder

25/11/2019

Het belang van de Sacramenten – het Huwelijk en de Eerste Heilige Communie

6 juli 2011 Mijn zeer geliefde dochter, kijk nu toe hoe het geloof van Mijn kinderen begint te groeien en bloeien. Terwijl er in de wereld veel duisternis heerst, wordt … Lees verder

15/11/2019

Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen

10 mei 2014 Mijn zeer geliefde dochter, het is voor jullie nu niet te begrijpen, maar weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden … Lees verder

07/11/2019

God de Vader: Er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Geen offer is te groot.

9 februari 2014 Mijn liefste dochter, er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Geen offer is te groot. Ik verlaag Mij zodat Ik Mijn Hart aan … Lees verder

29/10/2019

Bij Mijn Tweede Komst zal Ik iedere persoon, die op dat moment in leven op de aarde overblijft, oordelen naar wat zij tot eer van God gedaan hebben

18 september 2013 Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik zei dat Ik terug zou komen om de levenden en de doden te oordelen, bedoelde Ik dat gewoon zo. Het eerste … Lees verder

25/10/2019

Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

25 september 2013 Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang … Lees verder

24/10/2019

God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

28 oktober 2014 Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. Om … Lees verder

23/10/2019

Na de wereldwijde schuldbekentenis zal Ik Mijn Tweede Komst voorbereiden

9 januari 2012 Mijn liefste beminde dochter, de tijd vliegt en de Waarschuwing zal de voorbereiding van Mijn Tweede Komst inluiden. Na de wereldwijde schuldbelijdenis, wanneer aan het grootste deel … Lees verder

19/10/2019

Ik zal komen op de wolken, omringd door alle engelen en heiligen uit de Hemel

18 maart 2012 Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten weten dat de reden waarom de wereld spiritueel leeg is, hierin bestaat dat zij niet langer het verschil kennen tussen … Lees verder

18/10/2019

H. Maagd Maria: Wat er in de wereld ook gebeurt, kinderen, jullie moeten weten dat God, de Allerhoogste, het bevel voert

4 juli 2012 Mijn kind, diegenen die getuige geweest zijn van de wonderen bij Mijn verschijningen op aarde zullen weten dat de tijd, voor de geheimen en de voorzegde profetieën, … Lees verder

17/10/2019

God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

28 oktober 2012 Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten. Voor … Lees verder

16/10/2019

Bescherm Mijn Woord. Spreek van Mijn Woord.

28 december 2014 Mijn zeer geliefde dochter, de grootste pijn van de verdrukking is degene die bestaat binnen de wetten van jullie naties, welke zich in alle opzichten verzetten tegen … Lees verder

15/10/2019

Spreek niet over elke goede daad die jullie verrichten

16 december 2014 Mijn zeer geliefde dochter, zij die zeggen van Mij te komen en die gezegend zijn met de Heilige Geest, worden gemakkelijk herkend door wie over een echt … Lees verder

14/10/2019

Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

24 september 2013 Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken. Diegenen die de liefde van God in haar … Lees verder

12/10/2019

Het is veel beter om in Mijn naam pijn te verduren dan door zondaars opgehemeld te worden om het doen van iets dat in Mijn ogen verkeerd is

18 maart 2014 Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand zich schamen over de vervolging waarmee hij te maken krijgt doordat hij Mij als Christen verdedigt. Jullie mogen de vervolging in … Lees verder

11/10/2019

Als er ook maar een greintje hoogmoed in de ziel aanwezig is, zal de Heilige Geest er nooit binnentreden

5 januari 2014 Mijn zeer geliefde dochter, zodra het vuur van de Heilige Geest de ziel van iemand binnenkomt, is de eerste reactie er één van tranen. De tweede reactie … Lees verder

10/10/2019

Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

30 oktober 2014 Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. Op één manier is het een eenvoudige opgave Hem na te … Lees verder

09/10/2019

Ze zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden eer te bewijzen als een teken van respect, waarbij er aan de wereld verteld zal worden dat dit niet meer dan eerlijk is

18 mei 2014 Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou gegeven werden, zullen nu uit beginnen te komen – druppelsgewijs, tot alles in een stroomversnelling zal geraken … Lees verder

08/10/2019

Het geloof van de geestelijkheid zal met voeten getreden worden door de grootste vijand van God die ooit op aarde zal rondlopen – de Antichrist

7 juni 2014 Mijn zeer geliefde dochter, de geest der Waarheid, die doorheen Zijn Kerk op aarde heerst, moet in stand gehouden, gekoesterd en gehandhaafd worden door die geheiligde dienaren … Lees verder

07/10/2019