Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

Komende zondag, Beloken Pasen, is het de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Misschien had de instelling van die feestdag, zoals gevraagd door Jezus aan de H. Zuster Faustina, ook een link met de Waarschuwing? Want de Waarschuwing is een manifestatie van de Goddelijke Barmhartigheid van de Heer. Zoals we reeds eerder schreven, zijn alle voorwaarden/ profetieën uit het Boek der Waarheid vervuld en kan de Waarschuwing nu ieder moment plaatsgrijpen.

26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. Dit moet hun verteld worden zodat ze zullen weten wat ze kunnen verwachten. Als ze hun hart openstellen voor dit groots moment van Goddelijke Barmhartigheid zal hun de kans op eeuwig leven gegeven worden.

Deze Grote Waarschuwing is de uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina. Deze grootse daad van Mijn barmhartigheid werd voorzegd, en het zal tijdens de Waarschuwing zijn dat Mijn grote barmhartigheid de hele wereld zal omhullen. Mijn Bloed en water zullen eruit spuiten zodat jullie allen eindelijk de Waarheid zullen kennen. Vertel diegenen die niet in Mij, of Mijn Eeuwige Vader, geloven dat deze gebeurtenis zich zal afspelen. Wanneer dat dan gebeurt, zullen zij bestand kunnen zijn tegen de schok van Mijn barmhartigheid, die tijdens de Waarschuwing miljoenen zielen zal redden uit de greep van Satan. De Waarheid zal, zodra deze geopenbaard wordt, zovelen behoeden voor het vuur van de Hel.

De Heilige Geest, die daarna overal in Mijn kinderen aanwezig is, zal de werken van de Boze helpen verijdelen. Jullie moeten allemaal het Woord, over hoe de mensen hun ziel op voorhand moeten voorbereiden, verspreiden. Want zelfs de gelovigen moeten beseffen dat ook zij het emotioneel verontrustend zullen vinden om hun eigen zondig gedrag uit het verleden te zien zoals dat er voor Mij uitziet.

Ik roep jullie allen nu op om naar de biecht te gaan. Wat de andere Christenen betreft: jullie moeten neerknielen en bidden om verlossing. Voor diegenen die niet zeker zijn van deze profetie: houd jullie hart alsjeblieft open, want wanneer jullie van deze ecologische maar bovennatuurlijke gebeurtenis getuige zullen zijn, moeten jullie beseffen dat dit het grootste wonder is dat jullie ooit zullen zien en dat dit Mijn groot geschenk aan jullie allen is. Denk daarover na! Dit is hoe de dag van het Laatste Oordeel zich zal ontvouwen, alleen zullen jullie deze keer niet veroordeeld worden. Jullie zullen een nieuwe start krijgen waarbij jullie ziel gered zal zijn om jullie in staat te stellen deze terug naar het niveau dat Ik verlang te brengen.

Gelovigen, bid nu met heel jullie hart voor de anderen opdat ze gered zullen worden!

Jullie Redder

Jezus Christus

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 14/04/2023 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: