Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben

17 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben.

Mijn geliefde dienaren, Ik verlang dat jullie gehoorzamen aan de wetten van de Kerk en aan diegenen voor wie jullie, in Mijn heilige naam, gehoorzaamheid aan de dag moeten leggen.

Jullie mogen nooit weglopen van jullie plichten aan de Kerk en jullie moeten Mij zoals altijd blijven dienen. Dien a.u.b. al de Sacramenten toe, zoals voorheen, maar met nog meer ijver! Neem zoals steeds jullie heilige plichten ter harte! Jullie plicht ligt bij Gods kinderen en jullie moeten jullie kudde de weg wijzen. Blijf te allen tijde trouw aan Mijn Leer!

Het zullen niet jullie zijn, Mijn dierbare dienaren, die Mijn Kerk op aarde zullen verlaten. Het zal niet door jullie toedoen zijn dat wetten binnen Mijn Kerk gewijzigd zullen worden om nieuwe leerstellingen te omhelzen.

Jullie zullen aan de diensten van Mijn Kerk trouw blijven en jullie plichten volbrengen tot op die verschrikkelijke dag. Dat zal de dag zijn waarop Mijn Heilige Mis onherkenbaar veranderd zal worden. Het zullen de vijanden van God zijn, die Mijn Kerk op aarde binnengedrongen zijn, die jullie van Mij zullen wegduwen.

Wanneer zij de nieuwe mis voorstellen, zal jullie geen keuze gelaten worden, want jullie zullen weten dat deze niet langer de Allerheiligste Eucharistie zal aanbieden. Het zal dan zijn dat de waarheid tenslotte op jullie losgelaten zal worden, hoewel jullie je voordien al van de tekenen bewust zullen zijn.

De tekenen zullen vreemde, nieuwe manieren om gebeden aan te passen omvatten, Satan zal niet langer verketterd worden en er zal met de Sacramenten geknoeid worden om andere kerkgenootschappen op te nemen. Jullie zullen ongerust worden, maar toch zullen jullie de verplichting voelen om trouw te blijven aan Mijn Kerk.

Het zal dan zijn dat het bestaan van Mijn Kerk op aarde het enige middel om te overleven zal zijn, als jullie aan Mijn Leer trouw willen blijven. Wanneer Mijn Leer, Mijn Sacramenten en Mijn Heilige Mis gewijzigd worden, mogen jullie je niet laten misleiden. Als jullie je niet aan Mijn wetten houden, zullen jullie Mij verraden.

Wat de andere Christelijke Kerken betreft: Ik waarschuw jullie dat deze plaag zich ook naar jullie Kerken zal verspreiden. Na verloop van tijd zal het voor jullie moeilijk worden Mijn Leer in ere te houden op de manier dat deze aan de wereld gegeven werd. Alle Christenen zullen lijden onder het regime van de Valse Profeet en zijn trawant, de Antichrist, van wie het gezicht over heel de wereld rondgestuurd zal worden als de invloedrijkste leider aller tijden.

Jullie Jezus

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 17/03/2023 door in Boodschappen.

Navigatie

%d bloggers liken dit: