Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Volgens de profetieën in het Boek der Waarheid moet de Waarschuwing nu echt heel dichtbij zijn

Als we andere profetieën buiten beschouwing laten, en ons puur richten op wat de Heer ons in de profetische boodschappen van het ‘Boek der Waarheid’ vertelde, dan zijn alle voorwaarden voor de Waarschuwing nu vervuld, en moet deze heel dichtbij zijn.

Vele malen werd in deze boodschappen voorzegd dat Paus Benedictus XVI de ‘Stoel van Rome’ zou verlaten; dat hij omringd werd door kwade machten die hem wilden onttronen, en dat hij zou opgevolgd worden door een valse paus. In het bijzonder de profetie van 11 februari 2012 was treffend (exact 1 jaar voordat het in vervulling ging):

Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden.

(11 februari 2012)

Deze en andere profetieën over deze gebeurtenis gingen in vervulling op 11 februari 2013.

De Waarschuwing zou komen nadat Paus Benedictus XVI Rome zou verlaten hebben:

Jullie moeten nu Mijn goddelijke daad van barmhartigheid afwachten, want deze zal de goeden afscheiden van de goddelozen. Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft. Bereid jullie voor om jullie ziel te redden! Tot de koppige zielen onder jullie: er zal jullie een zeer korte tijd geschonken worden om neer te knielen en om Mijn barmhartigheid te vragen. En dan zullen de bazuinen schallen en zullen de profetieën voorafgaand aan het einde, zoals voorzegd, geopenbaard worden.

(20 februari 2013)

Benedictus verliet Rome fysiek op 28 februari 2013, maar keerde een maand later terug, en bleef er tot aan zijn dood op 31 december 2022 (met een korte onderbreking, toen hij zijn stervende broer bezocht in Regensburg in 2020), waardoor hij wellicht veel kwaad heeft afgewend of tegengehouden (denken we bvb. aan de afschaffing van het celibaat). Opmerkelijk detail: de Zalige A.K. Emmerick heeft meermalen gezegd dat de Paus zo lang mogelijk in Rome moet blijven om het kwaad tegen te houden. Misschien was Benedictus op de hoogte van die profetie van zijn landgenote? Maar de profetie is nu vervuld, want Benedictus heeft – door te overlijden – effectief Rome verlaten en is teruggekeerd naar de Vader.

Later kwam nog bijkomende informatie, die ons gegeven werd 1,5 jaar later, in 2014. De Waarschuwing zou komen na een plotse wereldwijde vaccinatie:

De wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde, zal zich weldra voordoen. [citaat:…Pas op voor de gruwelijkheden die zij door vaccinatie zullen proberen aan te richten. Vertrouw geen enkel plotseling wereldwijd initiatief om te vaccineren waarvan de bedoeling op mededogen kan lijken. Wees op jullie hoede!…] […] Wanneer deze en al de andere profetieën in vervulling gaan, zal Ik staan te wachten. En dan zal de Waarschuwing komen. (3 oktober 2014)

Nadat door de WHO in maart 2020 Covid-19 tot pandemie werd uitgeroepen, volgde een razendsnelle ontwikkeling van vaccins, die in wezen tot 2023 experimenteel waren, en daardoor een noodgoedkeuring kregen van de bevoegde instanties.

Bijna de hele wereld (behalve dan het grootste deel van Afrika) werd vanaf begin 2021 geïnjecteerd met diverse Covid-vaccins van diverse fabrikanten. Begin 2023 is de vaccinatie zo goed als voorbij. Deze profetie is dus vervuld.

En de Waarschuwing zou komen vóór het uitbreken van een (nucleaire) derde wereldoorlog:

Vrees nooit deze grootse daad van Mijn barmhartigheid die plaats moet vinden want anders zouden de naties elkaar vernietigen. (31 december 2011)

Velen zullen in de duisternis blijven. Velen zullen zich onmiddellijk bekeren. Als het grootste deel van de mensheid tot inkeer komt, zal de Grote Beproeving niet zo zwaar zijn. De wereldoorlog zal niet dezelfde impact hebben als de meerderheid van de mensen na de Waarschuwing tot inkeer komt. Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en vervolgens de plagen. Gebed kan vooralsnog de kastijding inperken. (13 juli 2012)

De ontwikkelingen tonen dat we nu dichter dan ooit zijn bij het uitbreken van een derde wereldoorlog.

Al deze profetieën in overweging nemende, kunnen we besluiten dat de Waarschuwing, of de Gewetensverlichting, niet veraf meer kan zijn…

En we blijven op het hart drukken te bidden voor diegenen die het niet zullen overleven:

Bid, bid het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid voor die zielen die tijdens de Waarschuwing zullen sterven! Zij hebben jullie gebeden nodig. (31 mei 2011)

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 01/03/2023 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: