Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

16 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

Iedereen, ongeacht wie zij zijn, zal deze ongeëvenaarde openbaring van Mij ervaren, die op gezag van Mijn Vader gezegend is. De Verlichting van het Geweten zal veel pijn met zich meebrengen omdat de smart die de verdwaalde zielen zullen ervaren zodanig zal zijn, dat zij niet in staat zullen zijn de schok te verdragen. Overmand door verdriet zullen velen flauwvallen en ineenzakken. Maar zij zullen beseffen hoezeer hun ziel eerst gelouterd moet worden voordat zij klaar zijn om Mijn Eeuwig Paradijs te betreden. Deze mensen zullen dan weten wat er van hen verwacht wordt, en zij zullen na de Grote Gebeurtenis gedurende enige tijd boeten. Veel mensen zullen denken dat zij aan het dromen zijn. Sommigen zullen denken dat dit het einde van de wereld is, maar dat zal het niet zijn. Het zal echter de laatste waarschuwing zijn die aan de mensheid gegeven zal worden, om hen te helpen het voor God goed te maken.

Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen en zij zullen dankbaar zijn voor het bewijs dat hun gegeven zal worden aangaande het bestaan van hun Schepper. Sommigen zullen gewoon ineenkrimpen van Mijn Licht en dit zal hen een ongelooflijke pijn bezorgen, en zij zullen zich verbergen en zich afwenden zonder een greintje wroeging in hun ziel. Zij zullen Mijn tussenkomst loochenen. Wanneer zij Mijn stralen van barmhartigheid ervaren, zal de rest zich dan verheugen, want deze zielen zullen zo dankbaar zijn Mijn aanwezigheid te aanschouwen, dat zij zonder moeite en met een verlangen naar Mijn bijzijn, wat buiten hun bereik zal liggen omdat dit niet het moment zal zijn waarop de poorten naar Mijn Nieuw Paradijs geopend worden, tot Mijn Licht aangetrokken zullen worden. En dus zullen ze dan, als Mijn leerlingen, boete moeten doen namens die zielen die Mijn hand van barmhartigheid zullen afwijzen.

Na het grootse ingrijpen van God, om de mensheid de kans te geven zich op Mijn Tweede Komst voor te bereiden, zal de wereld zich veel vragen stellen. Sommigen zullen in hun ziel zo veranderd zijn, dat zij veel tijd zullen wijden aan het helpen bekeren van diegenen die zij uit de misleiding willen helpen redden. Anderen zullen berouwvol zijn, en het zal enige tijd duren voor zij de betekenis van hun opvoering tot Mij ten volle begrijpen en er veel aandacht aan zullen besteden om zich met Mij te verzoenen.

De vijanden van God zullen vervolgens ontkennen dat de Waarschuwing ooit plaatsvond, en zij zullen miljoenen wijsmaken dat het een kosmisch gebeuren was, waarbij het licht van de zon de hele planeet overviel door een eenmalige gebeurtenis, veroorzaakt door de beweging van de aarde om haar as. Niets zou verder van de waarheid kunnen staan. En terwijl zij al deze oorzaken naar voren brengen, zullen zij ontkennen dat God bestaat en velen van Mij wegvoeren. Jammer genoeg zullen velen niet naar Mij terugkeren en enkel door Gods tussenkomsten, waarbij Hij gedwongen zal zijn Zijn vijanden te straffen om hen terug tot bezinning te brengen, kunnen zielen gezuiverd worden.

Wees dankbaar voor deze weldaden, want zonder dit Godsgeschenk zullen zeer weinig mensen in staat zijn de poorten van het Paradijs binnen te gaan!

Jullie Jezus

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 09/02/2023 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: