Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Hoe gemakkelijk is het om te zondigen

24 januari 2011

Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. Het gebed tot Mijn Eeuwige Vader, door middel van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, is belangrijk om je ziel te heiligen.

De zonde vermijden is moeilijk, Mijn geliefde dochter. Het is moeilijker om Mijn bijzondere genadegaven te verwerven dan om de zonde, onder welke vorm dan ook, te vermijden. Aangezien je geroepen werd om dit heilig werk te verrichten, zal je altijd een doelwit zijn van de Boze die elke gelegenheid aangrijpt om negativiteit in jouw leven te creëren. Hij zal de mensen om je heen gebruiken als een middel om je aan te vallen. Daarom moet je altijd voor hem op je hoede zijn. Laat hem nooit winnen want als hij wint, slaagt hij erin de zielen te kwellen en veroorzaakt hij verschrikkelijke pijn, angst en leed. Hij zorgt ervoor dat vriendschappen uiteen vallen, zaait verwarring, veroorzaakt wanhoop en prent bedrieglijke gedachten in het hoofd van zijn doelwitten. Vervolgens, wanneer Mijn kinderen zich schuldig voelen voor hun eigen zwakheid omdat ze voor de verleiding bezweken zijn, ervaren zij een vorm van armzaligheid welke in hun leven radeloosheid, narigheid en verwarring teweegbrengt.

Mijn kinderen, jullie zullen altijd tot zonde verleid worden. De volmaaktheid van jullie ziel is uitermate moeilijk te bereiken en vereist een enorme discipline en vastberadenheid van jullie kant. Als en wanneer jullie ten prooi vallen aan de verlokking van de Boze en een zonde begaan, moeten jullie onmiddellijk vanuit jullie hart bidden en om vergiffenis vragen.

De regelmatige biecht is een sacrament dat vaak miskend is. Het is slechts door de wekelijkse aanwezigheid in de biechtstoel dat jullie ziel in staat van genade kan blijven. Enkel wanneer jullie ziel op deze manier geheiligd wordt en door dagelijks gebed kunnen jullie de Bedrieger op afstand houden.

De schuld van de zonde

Wanneer jullie last hebben van een schuldgevoel als gevolg van een zondige daad, ongeacht hoe afschuwelijk het misdrijf ook is in de ogen van Mijn Vader, pieker dan niet. Verdrijf dit, open jullie hart en vraag om vergeving! Schuld is een negatief gevoel! En hoewel het dient als middel om je geweten te leiden, is het niet gezond om in deze toestand te blijven. Vraag, door middel van het gebed, om de genaden om de zuiverheid van de ziel te verkrijgen welke nodig is om Mij te dienen. Geduld is belangrijk! Laat de zonde jullie nooit van Mij verdrijven! Schuldgevoelens mogen nooit een beletsel zijn om op zoek te gaan naar verlossing.

Kinderen, vergeet nooit dat door de erfzonde jullie altijd ten prooi zullen vallen aan de verleiding van de Boze. Het is door gebed, vasten en toegewijdheid aan de Heilige Eucharistie dat jullie nader tot Mij zullen komen. Dit vergt tijd die voorbehouden moet worden!

Ga nu verder, Mijn kinderen, en onthoud één ding – wees nooit bang om terug naar Mij te komen wanneer jullie gezondigd hebben. Wees nooit beschaamd om vergiffenis te vragen als jullie werkelijk berouwvol zijn. Maar onthoud ook dat, als jullie dit niet doen, jullie de Bedrieger telkens weer zullen aantrekken en jullie ziel zich in de duisternis zal storten. Duisternis trekt het duistere aan. Licht trekt het licht aan. Ik ben het Licht. Wend jullie nu tot Mij en laat Mijn liefde door jullie arme, verloren zielen heen schijnen. Ik houd zoveel van jullie, Mijn kinderen, dat als jullie je hart naar Mij toe keren, ongeacht hoe zeer jullie je ook uitgesloten voelen, jullie nooit geweerd zullen worden.

Ga heen in vrede en liefde

Jullie goddelijke Redder, Jezus Christus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 24/01/2023 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: