Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. Ik zal, dat beloof Ik, elke persoon opzoeken en proberen om hen naar Mijn goddelijke Barmhartigheid te trekken. Ik verlang Mijn aanwezigheid, Mijn liefde en Mijn mededogen aan elk van hen kenbaar te maken. Mijn tranen die Ik jou, Mijn kleintje, op dit moment laat zien, worden vergoten om diegenen die Mijn goddelijke tussenkomst zullen afwijzen, en die zich daardoor halsoverkop in een vacuüm van verdorven misleiding zullen storten.

Mijn Passie zal thans herbeleefd worden, aangezien Mijn Lichaam aan een nieuwe geseling het hoofd zal moeten bieden wanneer de heidenen – die met een valse schijn van vrede, liefde en nederigheid zullen komen opzetten – Mijn Kerk met de voeten treden voordat ze deze kruisigen. De wijzen van geest zullen de waarheid kennen. De oorlog zal bitter zijn en de hoofdprijs, die door het leger van Satan nagestreefd wordt, zullen de zielen van al Gods kinderen zijn.

De zielen van de gelovigen zullen zijn eerste doelwit zijn, en daarop zal hij al zijn energie richten. Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt. De ongelovigen zijn voor Satan van weinig belang, want hun ziel heeft hij reeds voor zich gewonnen en ze bieden weinig uitdaging voor hem. Mijn Vader zal niet aan de kant staan om op deze verschrikking, die voorzegd werd, toe te kijken. Elk wonder, elke oproep vanuit de Hemel en elke tussenkomst zal gezien worden naarmate de eindstrijd – de grootste geestelijke oorlog aller tijden – zich ontvouwt.

Diegenen die met intelligentie geboren zijn, zullen wat de waarheid betreft niets wijzer zijn, want ze zullen de realiteit van hun schepping door middel van menselijke logica analyseren. Diegenen die met een zuivere liefde voor God in hun hart geboren zijn, zullen de waarheid aannemen, zelfs als deze hen in verwarring brengt, omdat hun hart God toebehoort en zij gezegend zullen zijn met de gave van onderscheiding. Diegenen die het Woord van God en het ingrijpen van Mijn Vader om zielen te redden, bestrijden en die proberen te verhinderen dat Hij zielen behoudt, zullen streng geoordeeld worden.

Terwijl de strijd om zielen doorgaat, moeten jullie je altijd tot Mij wenden en Mij vragen om jullie te ondersteunen, te beschermen en te troosten. Wanneer jullie met Mij zijn, zullen jullie deze vreselijke troosteloosheid verdragen met een kalmte die jullie zal verbazen. Maar als jullie niet op Mij kunnen vertrouwen en jullie niet volledig aan Mij kunnen overgeven, zullen jullie het bijna onmogelijk vinden om met deze beproevingen – die jullie in Mijn Kerk te wachten staan – om te gaan, zo pijnlijk zullen deze zijn.

Jullie mogen nooit vergeten dat God almachtig is en dat Satan deze oorlog om zielen niet kan winnen. Jammer genoeg zullen velen niet sterk genoeg staan in hun geloof of niet over het vermogen beschikken om de misleiding, die zij in Mijn naam het hoofd zullen moeten bieden, te herkennen en zij zullen nooit in staat zijn om zich voor Mijn aangezicht te verlossen.

Dat zijn de zielen die Mij op dit moment zo’n bittere smart bezorgen.

Jullie Jezus

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 26/11/2022 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: