Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Het lawaai zal oorverdovend zijn als de vijanden van God Zijn Lichaam overnemen en het ontheiligen. Ze zullen jubelen en grote afkondigingen uitschreeuwen, die overal gehoord zullen worden, want dit zal een gebeurtenis zijn die veel hardnekkige tegenstanders en gewezen vijanden van de Kerk van Mijn Zoon zal overhalen. Elk soort van nieuwe verklaring betreffende de betekenis van het heilig Woord van Mijn Zoon zal uit haar mond stromen. Elke leugen, listig gecamoufleerd zodat deze zinnig lijkt, zal gebruikt worden om Gods kinderen in deze nieuwe, gerenoveerde kerk te lokken. Elke zonde zal gerechtvaardigd worden zodat meer buitenstaanders in de tempels van God verwelkomd zullen worden, tot er uiteindelijk binnen haar muren complete verwarring te zien zal zijn.

Terwijl ze de Kerk van Mijn Zoon steen voor steen afbreken, zullen diegenen die Mijn Zoon nog resten, gedwongen zijn deze te ontvluchten. Elk argument, elk gebaar en elk verweer dat diegenen voorhouden, die aan de Kerk van Mijn Zoon trouw blijven, zal weggewuifd worden. Dit zal een stilzwijgende kruisiging zijn, net zoals deze die Mijn Zoon onderging toen Hij leed met weinig meer dan wat zacht gejammer. De stemmen van diegenen die de waarheid zullen blijven verkondigen, zullen geen publiciteit in de media krijgen. Geen aandacht. Zelfs als zij erin slagen hun stem te laten horen, zullen ze daarvoor gedemoniseerd worden.

Ik dring er bij al diegenen die van Mijn Zoon houden, en die beseffen dat deze tekenen voorzegd werden op aan, dat zij Mijn Zoon moeten blijven dienen. In plaats van te strijden voor hun geloof en trouw te blijven aan Mijn Zoon zullen veel priesters weglopen. Anderen zullen zich niet gewonnen geven, en zij zullen al diegenen die naar de ware aanwezigheid van Mij Zoon zoeken, voorzien van het Brood des Levens.

De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben. Wanneer ze dat bereikt hebben, zullen ze vervolgens de troon voorbereiden waarop de Antichrist zal zetelen.

Bid, bid, bid, dat diegenen van jullie, die de waarheid kennen, in staat zullen zijn om troost te bieden aan diegenen die enorm zullen lijden doordat de grootste geloofsafval ooit – die de Kerk van Mijn Zoon, Jezus Christus, zal verslinden – zich voor jullie ontvouwt.

Mijn verdriet is groot en Mijn Hart is bezwaard door de verdorven misleiding die zelfs diegenen zal treffen, die zielsveel van Mijn Zoon houden. Hun lijden zal het grootste van allemaal zijn.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 25/11/2022 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: