Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Ik heb jullie hulp nodig. Net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op de aarde rondliep

8 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn leerlingen, gewijde dienaren en leden van de geestelijkheid verzamelen zich nu over de hele wereld als reactie op deze oproep van de Hemel.

Ik, hun geliefde Jezus Christus, ben in hun hart aanwezig met Mijn bijzondere genaden.

Zij erkennen deze goddelijke oproep want de Heilige Geest heeft hen bekleed met de kennis dat Ik het inderdaad ben, Jezus Christus, de Mensenzoon, die met hen communiceert.

Jullie, Mijn geliefde en gekoesterde gemeenschap, zijn op dit moment verstrengeld met Mijn Heilig Hart.

Ik voer jullie naar de weg zodat jullie de waarheid kunnen meedelen aan de verdwaalde zielen die Mijn grootse barmhartigheid nodig hebben.

Dit is Mijn geschenk aan jullie: Ik zal jullie hart zodanig raken dat jullie onmiddellijk zullen weten dat dit goddelijke inspiratie is.

Weten jullie niet hoeveel Ik van jullie houd? Hoezeer jullie onder de macht van jullie goddelijke Redder, die de wereld redding beloofd heeft, beschermd worden?

Mijn Tweede Komst is dichtbij en Ik wens alle zondaars te redden, ongeacht hoe zwartgeblakerd hun ziel is. Denk eraan dat het door jullie verbintenis, om Mij toe te staan jullie te leiden, zal zijn dat dergelijke arme zielen uit de greep van de Boze gehaald kunnen worden.

Aarzel niet om Mijn oproep te beantwoorden, maar weet dat jullie voorzichtig moeten zijn met betrekking tot hoe jullie dat doen. Ik moet Mijn strijdmacht op een zodanige manier opbouwen dat zij in besloten kring samen kunnen komen, om zich eensgezind te verenigen, zodat zij Mij hun gebeden kunnen voorleggen.

Jullie moeten snel handelen en zodra zij Mijn kruistochtgebeden bidden, zullen deze zielen naar jullie getrokken worden.

Ik heb jullie hulp nodig. Net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op aarde rondliep.

Kom nu! Wees niet bang! Luister niet naar diegenen die jullie tegenspreken, die de draak met jullie zullen steken of die een smet zullen werpen op Mijn Heilig woord. Jullie tijd, om Mij te dienen, is gekomen. Sta moedig op en volg Mij! Ik zal jullie door liefde en vreugde in jullie hart vervullen. Weldra zullen jullie geen twijfels meer hebben over wie dit verzoek tot jullie richt.

Ik dank jullie om aan Mijn oproep gehoor te geven. Ik zegen en begeleid jullie te allen tijde.

Jullie Jezus

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 08/11/2022 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: