Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Ik roep de mensheid op om zich voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid

3 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, niettegenstaande al jullie sterkte en al jullie moed, roep Ik de mensheid op om zich voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid.

Diegenen onder jullie met een nederig hart en met zuiverheid van ziel: Ik roep jullie op om te bidden voor de ziel van diegenen die tijdens de Waarschuwing zullen sterven.

Hoezeer hebben zij jullie gebeden nodig. Hoezeer heb Ik jullie lijden nodig. Beide geschenken, door jullie aan Mij gegeven, zullen helpen om diegenen te redden die door hun eigen vrije wil niet gered kunnen worden.

Wanneer Mijn vlam van barmhartigheid over de hele aarde uitgestort zal worden, zullen velen zich verheugen. Maar voor zondaars die, door hun trots, niet in staat zullen zijn om Mij om vergeving te vragen, zal het een pijnlijke tijd worden.

Hun zuivering zal pijnlijk zijn en er zal van hun kant veel lijden nodig zijn om in Mijn ogen verlost te worden.

Hoe zal het goddeloze hart van de mens binnenstebuiten getrokken worden, en velen zullen – met paniek in hun ziel – in doodsangst voor Mij neervallen. Laat hen weten dat, hoewel zij veel zielenleed zullen ondergaan, miljarden zuiver van hart en ziel zullen worden. Daarna zullen zij volledig voorbereid zijn op de grote dag van Mijn Komst.

Mijn dochter, de beproevingen van Mijn volgelingen zullen voor de Waarschuwing toenemen en heviger worden.

Wanneer jullie Mij dergelijk lijden aanbieden, zal Ik de ziel van miljoenen redden. Misgun Mij deze kwellingen a.u.b. niet, want ondanks die ondankbare mensen, die in hun hart geen schaamte voelen voor de verdorvenheid waaraan zij schuldig zijn, zullen er grote wonderen toegekend worden.

Niet één mens zal van de aanblik van de staat van hun ziel gespaard blijven terwijl zij Mij onder ogen komen.

Wanneer zij de erbarmelijke staat van hun ziel zien, zullen zij zich diep schamen. Diegenen die oprecht spijt hebben over hun beledigingen tegen God, zullen vergeven worden. Zij zullen een loutering moeten ondergaan, die zij met nederigheid moeten aanvaarden.

Heel veel zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid aannemen, maar de zielen die doodzonden bedreven, zullen zo verhard zijn dat zij Mijn barmhartigheid zullen schuwen. Dit kruistochtgebed moet na de Waarschuwing voor de zielen gebeden worden.

Kruistochtgebed (88) ‘Voor de zielen na de Waarschuwing’

O Heilig Hart van Jezus,betoon ons allen, arme zondaars, barmhartigheid.Verlicht die harten van steen, zo wanhopig op zoek naar een leidraad. Vergeef hen hun ongerechtigheden.Help hen, door Uw liefde en barmhartigheid, om het in hun hart op te brengen Uw groot geschenk van verlossing vast te grijpen. Ik smeek U om alle zielen, die de waarheid van God verwerpen, te vergeven.Spreid Uw licht over hen uit, lieve Jezus, zodat het hen zal verblinden voor de verdorvenheid en de listen van de Duivel, die zal proberen om hen voor eeuwig van U af te snijden. Ik smeek U al Gods kinderen de sterkte te schenken om dankbaar te zijn voor Uw grote barmhartigheid.Ik vraag dat U de deur naar Uw Koninkrijk opent voor alle verdwaalde zielen die op aarde in een toestand van hulpeloosheid en hopeloosheid ronddwalen. Amen.

Ga, Mijn leerlingen, en houd jullie aan Mijn instructies om jullie ziel voor te bereiden op Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

Jullie Jezus

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 13/10/2022 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: