Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Jullie moment van glorie onder Mijn ogen – Jullie moment van redding

12 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, de scheiding van Mij is pijnlijk vooral voor diegenen die Mij kennen.

Zodra de zielen een glimp opvangen van de liefde die Ik voor hen heb dan vinden ze de pijn van de scheiding moeilijk te verdragen. Deze is nog meer uitgesproken wanneer de zielen die belijden Mij te beminnen zich, door de zonde, na de dood in het vagevuur bevinden.

Hoewel alle zielen in het vagevuur uiteindelijk naar de Hemel gaan, is de smart van Mij gescheiden te zijn pijnlijk en schrikbarend.

Bij veel zielen die in God geloven, bezorgt alleen al de vermelding van de hel doodsangst in hun hart. Degenen die vervolgens ontdekken dat hun ziel gezuiverd moet worden in de hoedanigheid van het vagevuur, voelen bovendien een erbarmelijkheid die moeilijk te begrijpen is voor diegenen die vandaag in leven zijn.

Kinderen, jullie tijd op aarde is zo belangrijk want het is tijdens deze periode dat jullie moeite zouden moeten doen om jullie ziel te zuiveren door vasten en boete. Gebruik deze tijd terwijl jullie kunnen om jullie ziel te redden. Om dit te doen, moeten jullie te allen tijde de nederigheid opzoeken om ervoor te zorgen dat jullie klein worden in Mijn ogen. Enkel de kleinen kunnen door de zeer smalle poorten van het Paradijs.

Verwelkom daarom het geschenk van het vagevuur, dat jullie aangeboden wordt tijdens de Waarschuwing, als boetedoening voor jullie zonden wanneer jullie gezuiverd moeten worden. Kinderen, jullie zullen niet op de dood moeten wachten om deze zuivering onder ogen te zien. Jullie zijn gezegend, kinderen, want geen smet van de zonde zal op jullie zielen achterblijven. Vervolgens kunnen jullie rechtstreeks toegang krijgen tot het nieuw tijdperk van vrede waarover Ik spreek. Hier zullen al Mijn kinderen die tijdens de Waarschuwing om vergeving voor hun zonden verzoeken, heengebracht worden.

Open jullie hart en verwelkom Mij wanneer Ik naar jullie toekom tijdens de op handen zijnde Waarschuwing waarbij jullie Mij zullen kunnen omarmen. Sta Mij toe om jullie vast te houden en om jullie zonden te vergeven zodat jullie de Mijnen worden in lichaam, geest en ziel en met de totale overgave die Ik van jullie nodig heb.

Dit zal jullie onder Mijn ogen jullie moment van glorie zijn. Dan zullen jullie klaar zijn voor de tweede fase waarbij jullie in staat zullen zijn om jullie aan te sluiten bij jullie broeders en zusters in het nieuwe Paradijs op aarde zoals het van in het begin door God, de Schepper van alle dingen, geschapen werd.

Dat zal jullie nieuwe en rechtmatige woning worden voor 1000 jaar. Wacht op Mijn komst met liefde, hoop en vreugde. Er valt niets te vrezen. Verheug jullie! Ik kom nogmaals om jullie te redden van de vijand van de mensheid. Deze keer is zijn kracht zo zwak, dat het moeilijk zal zijn voor hem om de zielen van degenen die Mij met open armen ontvangen tijdens de Waarschuwing, weg te grissen.

Jullie Jezus

Verlosser van de mensheid

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12/10/2022 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: