Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Ik zal jullie nooit in de steek laten, kinderen. Dat is de reden waarom Ik kom.

3 oktober 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik spreek vandaag met jou over de noodzaak om te begrijpen wat de Waarschuwing is en om elke verwarring errond te verdrijven. Veel mensen zijn bang en menen dat dit de Dag van het Oordeel is. Maar dat is niet zo. Dit moet een dag van glorieuze goddelijke barmhartigheid worden, die de hele wereld zal omhullen. Mijn stralen van barmhartigheid zullen over elke ziel uitgestort worden. Niemand zal uitgesloten worden! Niemand!

Dit is Mijn terugkeer om jullie nogmaals te redden. Wisten jullie niet dat Ik altijd al van plan was om barmhartig te zijn? Dat Ik nooit zou wachten tot het Laatste Oordeel voor Ik opnieuw zou proberen om jullie allemaal te redden?

Dit is de zuivering waarover Ik gesproken heb. In de aanloop naar deze grootse gebeurtenis heeft de wereld gedurende de afgelopen paar jaren een zuivering ondergaan. Ik stond de mensheid toe om te lijden onder verlies en nederigheid te verwerven door de wereldwijde instorting van de financiële machten, al veroorzaakte Ik deze niet. Het werd, door hun goddeloze hebzucht, bekokstoofd door wereldwijde groeperingen in machtsposities, waaronder de wandelgangen van regeringen overal ter wereld. Maar door dit lijden zullen miljoenen mensen nu bereid zijn om te luisteren naar Mijn Woord en om Mijn barmhartigheid aan te nemen. Zij zouden anders niet bereid geweest zijn. Er valt niets te vrezen als jullie van Mij houden en leven volgens de Geboden die, in opdracht van Mijn Eeuwige Vader, door Mozes aan de wereld gegeven werden.

Wacht Mijn aankomst af met het vooruitzicht op liefde en vreugde, en wees dankbaar dat jullie vandaag de dag in de wereld leven om Mijn groot geschenk van redding te ontvangen! Ik zal jullie nooit in de steek laten, kinderen. Dat is de reden waarom Ik kom. Het is omdat Ik zoveel van jullie houd dat Ik dat doe. Het is omdat Ik jullie wilde voorbereiden en jullie dicht bij Mijn Hart brengen dat Ik de wereld, door Mijn geliefde dochter, Mijn boodschappen gegeven heb.

Deze boodschappen gaan ook na de Waarschuwing aanhouden om jullie zoveel mogelijk leiding in Mijn onderrichtingen te geven. Mijn Woord, opgenomen in deze boekdelen, waarnaar Ik verwijs als het Boek der Waarheid, zal een nieuwe christelijke strijdmacht in het leven roepen, die Mijn naam zal verdedigen tot het Nieuw Tijdperk van Vrede een aanvang neemt.

Wees nu vreugdevol, Mijn kinderen! Laat Mij jullie troosten want het zal de eerste keer zijn dat jullie van aangezicht tot aangezicht voor Mij zullen verschijnen. Het zal voor Mijn volgelingen een moment van grote liefde, vrede en geluk zijn. Sta op en wees sterk! Want jullie zijn bevoorrecht en hiervoor moeten jullie God, de Almachtige Vader, die toegestaan heeft dat dit gebeurt, lof schenken.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Advertentie

Informatie

Dit bericht was geplaatst op 07/10/2022 door in Boodschappen en getagd als .
%d bloggers liken dit: