Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. Zonder dit wonder zouden miljarden zielen naar de hel gaan.

En dus moet Ik jullie eraan herinneren dat jullie je op deze gebeurtenis moeten voorbereiden, want dit zal bij velen een enorme pijn en lijden veroorzaken. Het zal zijn alsof er velen in het laagste niveau van het vagevuur gestort zijn, dat de ziel met een geweldige hitte zuivert en een verschrikkelijk gevoel van wroeging teweegbrengt, wat pijn van het vlees veroorzaakt.

Veel zielen zullen jubelen. Niettemin zullen zelfs die zielen, die Mij nabij zijn, ook zielsangst gewaarworden wanneer zij voor Mijn aangezicht hun wandaden onder ogen moeten zien. De schaamte die zij zullen voelen, zal echter snel vergeten zijn aangezien het Licht van Mijn barmhartigheid hen zal verteren en hen met genaden zal vervullen. De zielen die Mij in het geheel niet kennen, zullen gefascineerd zijn en velen zullen geloven dat ze gestorven zijn en op de Laatste Dag door Mij berecht worden. Ook zij zullen jubelen wanneer de Waarheid aan hen geopenbaard wordt. Die arme, beklagenswaardige zielen dan, die genoegen scheppen in hun zondige leven, zullen erg te lijden hebben. Sommigen zullen instorten en aan Mijn voeten liggen, en hun ogen beschermen tegen Mijn Licht omdat de pijn van het alleen en weerloos voor Mij te staan, voor hen teveel om dragen zal zijn. Zij zullen niet om Mijn barmhartigheid vragen, want hun haat voor Mij zit diep.

De zielen ten slotte die Mij volledig afgezworen hebben en zich naar lichaam en ziel aan de Boze overgegeven hebben, zullen een nog grotere kwelling ondergaan alsof ze in de diepten van de hel gekropen zijn. Velen zullen niet in staat zijn Mijn aanwezigheid te verdragen, en zij zullen morsdood voor Mij neervallen. Anderen zullen Mij proberen te roepen, maar zij zullen door de Boze van Mij weggetrokken worden.

Nadat deze indrukwekkende tussenkomst van Mij heeft plaatsgevonden, zullen er echter miljarden bekeerd zijn, en ook zij zullen zich dan bij Mijn Restkerk aansluiten om boete te ondergaan voor die zielen die zich volledig voor Mijn barmhartigheid afgesloten hebben, om Mij te helpen hun ziel te behouden.

Alles zal goed komen, want uiteindelijk ben Ik geheel barmhartig, een en al goedheid, een en al liefde. Aan diegenen die van Mij houden, zal in overvloed het geschenk van Mijn liefde gegeven worden. Mijn liefde in hen zal het beeld van Mijn Passie aanwakkeren, en dat zal hen ertoe aanzetten grote offers te brengen als verzoening voor de zonden van de verdwaalde zielen die Mijn barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht was geplaatst op 01/10/2022 door in Boodschappen en getagd als .
%d bloggers liken dit: