Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De nasleep van de Waarschuwing

29 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag alstublieft aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

Door deze glorieuze daad, uit pure liefde, zal een groter gedeelte van de mensheid gered kunnen worden om te genieten van het Tijdperk van Vrede op aarde. Wees dankbaar dat jullie in deze tijd leven want miljoenen van jullie, die anders nooit de poorten van de Hemel binnengegaan zouden zijn, zullen nu gered worden.

De voorbereidingen zijn voltooid. Bereid jullie huis voor met gewijde kaarsen en een voorraad water en voedsel om enkele weken door te komen. De nasleep zal moeilijk worden maar jullie hoeven niet bang te zijn. Wees in plaats daarvan opgelucht, want het lijden dient om als dankzegging opgeofferd te worden voor het Eeuwig Leven, dat nu wordt toegekend aan Mijn dierbare zielen die dit grootse geschenk aannemen.

Wees in vrede! Vertrouw op Mij, want denk eraan dat Ik jullie Redder ben en dat Ik die getrouwen op elk moment bescherming bied! Ik loop met jullie mee. Ik leid jullie. Ik houd jullie hand vast met een tedere liefde. Jullie behoren Mij toe en Ik zal jullie nooit lossen uit Mijn Heilig Hart. Jullie, Mijn volgelingen, zijn omgeven met de genaden die jullie nodig hebben om de Waarschuwing te overleven.

Jullie geliefde Jezus
Redder en Verlosser van de hele mensheid

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 30/09/2022 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: