Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Angst voor de Waarschuwing is niet iets wat Ik aanmoedig

10 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de snelheid van de gebeurtenissen in de aanloop naar de Waarschuwing neemt verder toe. Het gebed, Mijn kinderen, is van essentieel belang nu Mijn kinderen overal ter wereld, vervuld met de gaven van de Heilige Geest, vooruitschieten om Mijn strijdmacht te vormen. Hoewel vrij klein doordat veel van Mijn volgelingen nog moeten begrijpen dat ieder van hen nu al een belangrijke rol speelt, zal deze strijdmacht opstaan en Mijn kinderen tot het bittere eind aanvoeren.

Al Mijn kinderen moeten nu naar Mij luisteren. Bij elke door de mens gepleegde gruweldaad tegen de mens in deze tijden, moeten jullie in elk geval voor de dader bidden. Gebed voor de zondaars is nu geboden! Door het gebed kunnen jullie de Heilige Geest inroepen om goddelijk Licht naar deze zielen te brengen. Velen van hen zijn zo blind voor de waarheid over de liefde van Mijn Vader, dat zij doelloos ronddwalen, zich van de ene crisis in de andere stortend waardoor iedereen met wie zij in contact komen, gekwetst wordt. Als er meer van jullie voor deze zondaars om Mijn barmhartigheid vragen, dan zal de impact van de daden van de Boze aanzienlijk verzwakken. Dat is het geheim, Mijn kinderen, om Satans haat af te zwakken als deze zoals het vuur uit de muil van een draak uitgespuwd wordt, in een poging om de wereld met de afschuwelijke walm ervan te overspoelen.

 Hij, de Bedrieger, en zijn demonen zijn overal. Doordat het geloof van Mijn kinderen op wereldschaal zo zwak is, houden Satans snode daden de mensheid in een wurggreep waaruit men zich moeilijk kan losmaken. Als overal Mijn kinderen in het bestaan van God de Almachtige Vader geloofden, zou dat niet gebeuren. Dan zou Satans greep zwakker zijn, vooral als Mijn kinderen om hulp baden en om Mijn Vaders barmhartigheid vroegen.

Het gebed is nu jullie wapenrusting, kinderen, tussen nu en het moment van de Waarschuwing. Maak gebruik van het gebed om de zielen in duisternis te redden! Na de Waarschuwing zullen jullie gebeden nodig zijn om Mijn kinderen te helpen hun devotie tot Mijn Eeuwige Vader te behouden en Zijn heerlijkheid te loven.

Geduld, dagelijks stil gebed, de vorming van gebedsgroepen, het dagelijks opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, vasten en de heilige Rozenkrans tot Mijn geliefde Moeder fungeren samen als de ideale formule om zielen te redden.

Angst voor de Waarschuwing is niet iets wat Ik aanmoedig. Bid nu, voorafgaand aan jullie ontmoeting van aangezicht tot aangezicht met Mij, jullie geliefde Redder, door de Verlossingsdaad voor jullie eigen en andere zielen!

Ik glimlach van vreugde en geluk wanneer Ik aan het moment denk waarop dit groots geschenk van Mijn barmhartigheid aan Mijn kinderen geopenbaard wordt. Het is een thuiskomen van het soort dat niet beschreven kan worden. Want dat zal er gebeuren wanneer jullie hart met Mijn goddelijke liefde vervuld zal worden. Jullie ziel zal eindelijk verlicht worden als voorbereiding op het Nieuw Paradijs op aarde. Wanneer jullie met Mij verenigd zullen worden, zal Ik jullie dan de troost bezorgen die tot nu toe ontbreekt in jullie leven.

Denk aan de reden waarom Ik dit nu aan de wereld meedeel, kinderen! Het is Mijn verlangen ervoor te zorgen dat al Mijn kinderen uit de klauwen van Satan gered worden. Het is ook door Mijn diepe, onpeilbare liefde voor eenieder van jullie, dat Ik Mijn hand moet uitsteken zodat jullie je bij Mij kunnen aansluiten om jullie erop voor te bereiden weer naar huis, naar jullie rechtmatige thuis, te komen.

Angst komt niet van Mij. Ik houd van jullie, kinderen. Ik breng jullie dit heerlijke geschenk uit Mijn liefde. Verheug jullie, glimlach en verwelkom Mij wanneer het teken aan de hemel verschijnt! Hef jullie armen en zing tot lof van God de Vader omdat Hij Mij deze laatste kans om jullie te redden gunt!

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Koning van barmhartigheid

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 27/09/2022 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: