Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Wat jullie tijdens de Waarschuwing zullen ervaren en het gebed om onmiddellijke vergeving

16 april 2011

Mijn geliefde dochter, handel snel om het bewustzijn rond Mijn boodschap op te voeren, want de Waarschuwing staat bijna voor de deur. Zeg die zielen die weigeren te bidden om hun trots en afkeer terzijde te schuiven en zich tot Mij te wenden om vergeving te vragen. Wees er maar zeker van dat heel veel zielen deze ophanden zijnde gebeurtenis niet zullen overleven! Veel van deze zielen zijn gewoon lui en hoewel ze misschien ergens wel in God, de Eeuwige Vader, geloven, zijn ze van mening dat ze zich op een gegeven moment in de toekomst wel met hun spirituele overtuigingen zullen bezighouden. Maar dan zal het te laat zijn.

Vertel de wereld dat deze gebeurtenis hen gaat redden. Velen zullen tijdens deze mystieke ervaring tot inkeer komen. Zij zullen een brandend gevoel gewaarworden, vergelijkbaar met wat door de zielen in het vagevuur ervaren wordt. Dat zal hen een inzicht geven in wat zielen, die niet helemaal zuiver zijn, moeten doormaken voordat zij het glorieus Licht van de Hemel kunnen zien. Zij kunnen dit overleven door gewoon aan te nemen dat deze gebeurtenis kan plaatsvinden. Wend jullie tot Mij en zeg: “Leid mij alsjeblieft naar het Licht en de goedheid van Uw grote barmhartigheid en vergeef mij mijn zonden.”, en ik zal jullie dan terstond vergeven. Na de Waarschuwing zullen jullie dan een diepe vrede en vreugde in jullie ziel ervaren.

Jongeren vinden het gênant om te bidden

Veel mensen in de wereld van vandaag weigeren te bidden. Veel jongeren vooral vinden het gênant en ouderwets. Ze geloven ten onrechte dat – ja, ook al hebben ze geloof in God – gebed niet nodig is. Dat is niet waar. Het is essentieel om het Paradijs, waar jullie na de dood wanhopig naar zullen hunkeren, binnen te komen. Als jullie in zonde blijven, kunnen jullie dit heerlijk feest niet ervaren. Net zoals diegenen van jullie die hun conditie onderhouden, voor hun lichaam zorgen en zorgvuldig letten op wat ze eten om in vorm te blijven, zo moeten jullie ook jullie ziel voorbereiden. Zonder nauwlettend aandacht te schenken aan de staat van jullie ziel, zal deze zwak worden en het voedsel ontberen dat nodig is om ervoor te zorgen dat ze in perfecte staat verkeert.

Gebed om anderen te bekeren

Door de zwakheid van geloof onder degenen in de wereld die gelovig zijn, hebben diegenen van jullie die sterk zijn in hun geloof nu een grote verantwoordelijkheid. Jullie moeten voor de anderen dit bekeringsgebed bidden.“Jezus, ik verzoek U dringend, door Uw goddelijke barmhartigheid,om deze lauwe zielen te bedekken met Uw Kostbaar Bloedzodat zij bekeerd kunnen worden.”

Zeg dit kort gebed op ten behoeve van diegenen van wie jullie denken dat ze dit het meeste nodig hebben.

Onthoud Mijn heerlijke belofte, kinderen! Ik zal uiteindelijk zegevieren. Satan, de Bedrieger, kan het gewoonweg niet overleven. Laat Mij jullie alsjeblieft beschermen en jullie met Mij meenemen! Ik houd van jullie allemaal. Blijf Mij elke dag vragen om jullie geloof te versterken!

Jullie goddelijke Redder

Koning van barmhartigheid en mededogen

Jezus Christus

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 25/09/2022 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: