Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Wees niet bang voor de Waarschuwing, verwacht deze met vreugde!

7 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat zij niet bang hoeven te zijn voor de Waarschuwing. Velen zullen angstig zijn en dat is begrijpelijk. Maar ze moeten aandachtig naar Mij luisteren. Ik zal tot ieder van jullie komen. Jullie zullen Mij zien en Mij voelen in jullie hart en ziel. Mijn aanwezigheid zal jullie ziel overstelpen met de zuiverste liefde en met mededogen, dus jullie zouden blij moeten zijn. Eindelijk zullen jullie Mij zien en jullie ziel zal in liefde en opwinding gehuld zijn.

Wat de zondaars en ongelovigen betreft: de meeste van hen zullen gewoonweg opgelucht zijn dat Ik besta. Want hun bewijs van Mijn heilige aanwezigheid zal het Bloed zijn dat nodig is om hun ziel te overstelpen met het al zo lang gemiste voedsel. Velen zullen de kwelling ondergaan, zoals Ik die doorsta, wanneer zij voor hun ogen hun zonden zien voorbijtrekken. Diepbedroefd bij het zien hoe ze Mij beledigd hebben, zullen ze Mij smeken om hen te vergeven.

Kinderen boven de leeftijd van verstand zullen eveneens zien hoe ook zij Mij door te zondigen beledigen. In veel gevallen zullen die kinderen die Mijn bestaan ontkennen, hoewel zij zich bewust zijn van de Waarheid, naar Mij toe lopen. Zij zullen Mij vragen hen te omhelzen en zullen niet willen dat Ik hen laat gaan.

Zelfs de meest verharde zondaars zullen niet anders kunnen dan door deze bovennatuurlijke gebeurtenis geraakt te zijn. Kinderen, jullie moeten geruchten negeren. Negeer verhalen die sensationeel zijn! Er valt niets te vrezen. De Waarschuwing dient met pure vreugde in jullie hart verwacht te worden.

Ik wacht met zoveel liefde in Mijn Hart op het moment dat Ik, overal ter wereld, Mijn Goddelijke Barmhartigheid over ieder van jullie zal uitstorten. Dat is het moment waarop jullie dan zullen beseffen hoe gelukkig jullie, van deze generatie, je mogen prijzen. Hoe kunnen jullie de barmhartigheid die de mensheid betoond zal worden, niet herkennen? In het verleden stierven zoveel zielen in zware zonde. Nu zullen uiteindelijk alle zondaars eindelijk de Waarheid inzien.

Het is voor Mijn kinderen niet gemakkelijk om het bestaan van Mij of Mijn Eeuwige Vader te erkennen. Zonder bewijs van materiële aard willen velen Mij niet leren kennen. Velen hebben geen interesse of geloof in het goddelijk Rijk. Deze gebeurtenis zal hun ogen openen voor het simpele feit dat het leven niet op aarde eindigt. Het gaat voor eeuwig voort. Dat is de reden waarom zij hun ziel moeten voorbereiden.

De Waarschuwing zal hun tonen wat zij moeten doen om dat recht te zetten. Denk eraan dat Ik jullie Redder ben, kinderen! Ik houd van jullie allemaal op een manier die jullie begrip te boven gaat. Wacht met liefde en bedaardheid op Mijn aankomst! Wees niet bang voor het dramatisch schouwspel aan de hemel en voor de kleur van de stralen die zich naar overal zullen uitstrekken om Mijn aankomst in te luiden. Dit zal jullie op dat moment voorbereiden.

Bid a.u.b. dat alle mensen vreugde in hun hart zullen voelen, want deze gebeurtenis zal op zo’n schaal de redding van de mensheid beogen, dat er veel zielen gered zullen worden om het hen mogelijk te maken het Nieuw Paradijs op aarde binnen te treden.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 24/09/2022 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: