Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus

12 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat net zoals Ik jou onderricht om de mensheid voor te bereiden op de redding die hen rechtmatig toebehoort, de Boze ook zielen voorbereidt.

Hij leidt valse profeten op om Gods kinderen te misleiden waardoor zij de Antichrist als hun Jezus zullen erkennen.

Deze verdorvenheid is voor jou moeilijk te begrijpen maar met de gave die Ik jou geschonken heb, om de zielen te doorgronden, zal je ogenblikkelijk weten wie deze valse profeten zijn.

Zij zullen het altijd op jou gemunt hebben, Mijn dochter, op de meest slinkse manieren want jij zult hun vijand nummer één zijn. Hun leugens, verwoord in iets wat op de heilige woorden van God zal lijken, verbergen echter de grootste leugen van al.

Zij zullen verklaren dat de Valse Profeet de ware Paus zal zijn.

Zij zullen verklaren, aanvankelijk subtiel, dat de Antichrist ‘Christus Koning’ zal zijn.

Wanneer zij arme zielen overhalen dat hun boodschappen van God afkomstig zijn, zullen dergelijke zielen niets in de gaten hebben.

Ik moet al Gods kinderen waarschuwen. Ik zal de tweede keer nooit in levenden lijve komen.

Ik zal niet als leider optreden in de wereld. Noch zal Ik deze keer mirakelen verrichten, buiten het mirakel van de Waarschuwing en het mirakel in de lucht [in Garabandal en op andere plaatsen, nvdr], dat enige tijd nadat de Waarschuwing plaatsvond, gezien zal worden.

De Antichrist zal beweren dat hij Mij, Jezus Christus, is. Deze gruwel werd voorzegd.

Wie te moeten geloven is niet eenvoudig om weten, kinderen, want velen zullen in Mijn naam komen. Maar weet dit:

De Boze zal jullie, via zijn valse profeten, nooit zeggen om te bidden tot de Heilige Geest of om het Sacrament van de Eucharistie te ontvangen.

Hij zal nooit toegeven dat Ik, Jezus de Mensenzoon, als de Messias kwam, in levenden lijve,  om de mensen te bevrijden van de zonde.

Hij zal jullie nooit vragen of aanmoedigen om de Heilige Rozenkrans te bidden of om trouw te betonen aan Mijn geliefde Moeder.

Wees op jullie hoede! Blijf waakzaam en volg enkel Mijn instructies op!

De Boze probeert onder Mijn volgelingen een leger te vormen. Hoewel zijn ander leger op aarde goed ingeburgerd is, richt hij zich nu op diegenen die in Mij, jullie Jezus, geloven omdat hij zijn verdorven daden wil verbergen achter heilige mensen.

Hij zal hun liefde voor Mij als schild gebruiken om de leugens, die hij van plan is aan de wereld op te dringen, te verbergen.

Vertrouw op Mijn woorden en wijk niet af van de waarheid zoals die op dit moment door deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen, aan de wereld gegeven wordt.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12/08/2022 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: