Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De komende regens, overstromingen vernietiging van oogsten zullen het gevolg zijn van een kastijding van de Hemel

11 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de regens die overal ter wereld zullen neervallen, staan voor de stortvloed van tranen die uit Mijn ogen rollen omdat Ik Gods kinderen zo ver van het pad naar eeuwig redding zie afdwalen.

De komende regens, overstromingen en vernietiging van oogsten zullen het gevolg zijn van een kastijding van de Hemel.

De tranendalen zullen overal opduiken en het zal toegeschreven worden aan een klimaatsverandering en de opwarming van de aarde. Maar dat is niet zo!

Zoveel mensen in de wereld geloven niet in God. Zij vereren Mij, Zijn geliefde Zoon, niet. In plaats daarvan worden zij verteerd door een obsessieve passie voor valse goden.

Wat bedoel Ik hiermee?

Deze mensen creëren helden en idolen in de wereld van de TV, mode, muziek en sport.

Zij verheffen hen dan tot menselijke afgoden en huldigen hen.

Vervolgens verafgoden zij hen op manieren waardoor zij niet enkel zichzelf beschadigen, maar ook de persoon die zij verheven hebben.

Zij geloven dat deze idolen heilig zijn en doen alles wat zij kunnen om hun levensstijl, hun manier van kleden, hun persoonlijkheid en zelfs hun fysieke uiterlijk te kopiëren.

Dat komt neer op heidendom.

Dit alles werd voorzegd, Mijn dochter.

De wereld zal valse goden verafgoden.

Deze mensen zijn vol liefde voor hun lichaam, voor zichzelf en vertonen in hun versteende hart weinig mildheid en liefde voor hun naaste.

Hun hart is van steen geworden.

Zij houden niet van God. In plaats daarvan zijn zij in de ban van Satan geraakt die deze overtuigingen en gedachten in hun geest aangebracht heeft.

Er is geen eerbied voor het menselijk lichaam.

Het lichaam is door God geschapen en is, als zodanig, bestemd als tempel waarin Gods tegenwoordigheid verblijf zou moeten houden.

Wanneer Satan de mensheid bekoort, richt hij zich vooral op het lichaam en de genoegens die dat lichaam door de zintuigen nastreeft.

Dat is de reden waarom de mens nu in die mate van zijn eigen lichaam houdt en het op een voetstuk plaatst.

Nooit tevreden met de manier waarop het lichaam door God gemaakt werd, tracht hij voortdurend het menselijk lichaam bij te werken, te veranderen en te verbeteren om het aan zijn interpretatie van volmaaktheid aan te passen.

De manier waarop vooral vrouwen hun lichaam veranderen en het op onzedelijke wijze aan de wereld etaleren, doet Mij walgen.

Deze vrouwen, die bij het ontbloten van hun lichaam geen schaamte kennen, begaan een zonde maar zij beseffen dat misschien niet. Zij denken dat het aanvaardbaar is om het lichaam, waarmee zij geboren werden, te misbruiken en zij lopen met zichzelf te koop op een manier die de oorzaak van zonde kan zijn.

Hun eigenliefde is één van de grootste zonden van hoogmoed. Bovendien overtuigen zij jonge meisjes ervan dat het aanvaardbaar is om hun lichaam op deze manier in het openbaar te etaleren.

Met zoveel zonden van het vlees wordt gepronkt en worden als aanvaardbaar beschouwd in de wereld.

Nochtans zijn zij na de dood allemaal strafbaar. Want de zonde wordt niet alleen bedreven maar wordt ook voorgesteld als iets goeds.

Overspel is tegenwoordig aanvaardbaar en wordt toegejuicht.

Moord schokt niet langer en er is geen eerbied meer voor het menselijk leven.

De seksuele immoraliteit viert hoogtij en wordt gerechtvaardigd.

De dagen van een dergelijk zondig gedrag lopen ten einde.

Tot de mensheid aanvaardt dat zonde altijd zonde zal zijn, verbeurt zij het recht om de poorten van het Paradijs binnen te gaan.

Voor elke zonde waaraan jullie schuldig zijn, zal het deel van het lichaam, dat gebruikt werd bij het plegen van de zonde, verbrand en gezuiverd worden in het vagevuur.

Als jullie in doodzonde verkeren, zullen jullie voor eeuwig de pijn van het vuur voelen razen door dat deel van jullie lichaam, dat gebruikt werd om de zonde te bedrijven. Er zal aan deze kwelling geen einde komen.

Waarom, waarom luisteren zij niet naar hun hart? Zoveel mensen weten dat wat zij doen verkeerd is, maar gaan desondanks door met zondigen omdat het in de ogen van de wereld aanvaardbaar is.

De entertainment- en media-industrie hebben een bedrieglijke aanvaarding van dergelijk gedrag gecreëerd zodat veel onschuldige zielen door leugens verdorven werden.

Alleen de waarheid kan hen nu nog redden. Er wordt hen het Boek der Waarheid gegeven, maar zullen zij luisteren? Satan en zijn gevallen engelen zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat zij dat niet zullen doen.

Pas wanneer de kastijdingen vanuit de Hemel neergestort zijn, zullen zij hun lege, nutteloze en walgelijke gewoontes moeten afleggen. Want zij zullen te druk bezig zijn met het proberen te overleven en met brood in hun mond te steken.

Het zal jammer genoeg enkel door dergelijke kastijdingen zijn, dat de mensheid op deze aarde gezuiverd kan worden.

Doordat hen het geschenk van zuivering gegeven wordt terwijl zij nog leven, wordt hun een kans geboden om de vuurpoel te ontlopen.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 11/08/2022 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: