Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Bij Mijn Tweede Komst zal Ik iedere persoon, die op dat moment in leven op de aarde overblijft, oordelen naar wat zij tot eer van God gedaan hebben

18 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik zei dat Ik terug zou komen om de levenden en de doden te oordelen, bedoelde Ik dat gewoon zo. Het eerste oordeel moet vervuld worden en daarmee bedoel Ik dat Ik bij Mijn Tweede Komst iedere persoon, die op dat moment in leven op de aarde overblijft, zal oordelen naar wat zij tot eer van God gedaan hebben. Mijn oordeel zal hard zijn want Mijn barmhartigheid zal in dat stadium reeds over de aarde uitgestort zijn.

Diegenen onder jullie die, door jullie afwijzing van Mij, tot op het einde opstandig blijven – niettegenstaande de waarheid jullie bekend gemaakt zal zijn – zullen van Mij verstoten worden. Jullie zullen Mijn barmhartigheid nooit aanvaarden, hoe Ik ook voor jullie redding pleit. Jullie loochening van en haat voor Mij zal jullie eeuwig lijden brengen, en Ik zal bittere en treurige tranen om jullie vergieten. O hoe zullen jullie hunkeren naar het comfort van de aarde, hoewel jullie je tijd daar verspilden met het najagen van zondige genoegens en macht, en waarbij jullie anderen onderdrukten. De wereld zal een reeds lang verloren paradijs lijken, terwijl jullie in de diepten van de duisternis om Mijn hulp schreeuwen.

Diegenen onder jullie die van Mij houden, maar van wie de ziel door zonde aangetast werd, moeten niet bang zijn, want Ik zal jullie door Mijn barmhartigheid verteren wanneer jullie erom vragen. Alle zondaars zullen gered worden zodra zij het in Mijn ogen weer goedmaken, ongeacht hoe zwaar hun zonden zijn.

De levenden, die Mij welgevallig zijn, zullen tot in Mijn glorieus Paradijs opgeheven worden. Dit omvat elke zondaar, elke geloofsovertuiging, elk ras, die tot Mij – Hun Redder, de Mensenzoon – geroepen hebben en al diegenen die Mij vragen hen te redden.

Ik zal de doden opwekken, zowel diegenen die in de diepten van het vagevuur gezuiverd werden, als diegenen die in de Hemel geduldig op de komst van deze Grote Dag aan het wachten zijn. De rest zal verbannen worden.

Jullie tijd op aarde werd door Mijn Vader bepaald en die dag is Mij nog onbekend, maar Ik zeg jullie dit. Jullie, van deze generatie, zullen verzameld en in Mijn Nieuw Paradijs opgenomen worden wanneer de Hemel en de aarde één worden. Er werd jullie de tijd gegeven om jullie voor te bereiden, maak er dus zekerheidshalve gebruik van, zodat jullie eeuwig leven kunnen hebben en het met jullie geliefden kunnen delen. Ik vraag jullie nu om al jullie dierbaren, jullie families, jullie vrienden en jullie natie aan Mij toe te wijden, zodat Ik hen met de bescherming van Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 20/07/2022 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: