Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen. Dat is begrijpelijk, maar weet dit: De toekomst van de wereld die gaat komen, is adembenemend – verrukkelijk in elk opzicht. Het Paradijs, dat voor jullie bereid werd, zou jullie met ontzag, verwondering en een groot gevoel van opwinding vervullen, als Ik jullie gewoon maar één glimp ervan zou openbaren. Doordat de mens een vrees voor het onbekende heeft en een gebrek aan vertrouwen in Mijn belofte om ieder van jullie eeuwig leven te bezorgen, is het moeilijk voor velen die zich op Mijn Koninkrijk trachten voor te bereiden.

Mijn geliefde volgelingen, Mijn gekoesterde kleintjes, weet toch dat Ik niet zal toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan – dat is Mijn geschenk aan deze gezegende generatie. Deze overgang van de wereld waarin jullie vandaag leven, naar Mijn Nieuw Paradijs, zal in een oogwenk gebeuren, zodanig groot is Mijn liefde voor jullie. Voorafgaand aan die Grote Dag moet Ik jullie voorbereiden zodat jullie allemaal Mijn Koninkrijk zullen erven. Ik hoef jullie niet te onderwerpen aan deze beproevingen die jullie nu doorstaan en deze die nog gaan komen – dat is waar. Daar er echter veel mensen zijn, die Mijn Woord en Mijn barmhartigheid als vanzelfsprekend beschouwen, moet Ik hen voorbereiden. Hoe kan Ik jullie zuiveren zonder dat Ik jullie aan de waarheid herinner? Alleen de waarheid zal jullie bevrijden van de ketenen die jullie aan de Boze binden, die jullie bij elke gelegenheid die hij krijgt van Mij zal wegtrekken. Hij weet dat als jullie geen gehoor geven aan Mijn oproep om jullie rechtmatig erfdeel in Mijn Koninkrijk veilig te stellen, hij zal winnen. En dan zullen jullie, na door hem te zijn misleid, het nalaten om jullie ziel te verzoenen voor het verstrijken van Mijn goddelijke barmhartigheid.

Alleen diegenen die Mij bij elke stap naar het Paradijs volgen, zullen erin slagen om de eeuwige zaligheid te verkrijgen. Wees a.u.b. geduldig! Wees alert op Mijn roep! Duw Mij niet weg als Ik jullie door deze boodschappen tracht te bereiken! Leer op Mij te vertrouwen door Mijn heilig Woord, dat jullie reeds bekend is uit het Boek van Mijn Vader!

Wanneer Ik over het kwaad spreek, onthul Ik jullie gewoon de misleiding waarmee jullie geconfronteerd zullen worden. Het probleem met misleiding is dat het jullie blind maakt voor de waarheid en ervoor zorgt dat jullie afdrijven om jullie te laten geloven in een overtuiging, die jullie in een valse leer zal zuigen. Als Ik, Jezus Christus, het niet ben die vereerd wordt in deze nieuwe leer, dan kunnen jullie er zeker van zijn dat deze niet door de Heilige Geest ingegeven wordt.

Laat jullie hart rustig zijn, jullie vertrouwen als dat van een kind, en houd gewoon van Mij op de manier dat Ik van jullie houd! Verzet jullie nooit tegen Mijn barmhartigheid, wees nooit bang van Mij, voel nooit woede tegenover Mij, vooral niet wanneer jullie te lijden hebben in dit leven! Want weldra zal Ik jullie thuis brengen. Zodra de Grote Dag aanbreekt, zal die wereld geboren worden en wacht jullie en al jullie dierbaren een nieuw en prachtig leven. Jullie zullen allemaal aan Mij gebonden zijn, zonder een vijand in zicht – zonder angst, gevaar of lijden van welke aard dan ook. Dus waarom Mijn Koninkrijk vrezen? Ik zal jullie het geluk en de liefde bezorgen die jullie al je hele leven lang op aarde zochten – maar wat nooit echt vervuld werd, hoezeer jullie je ook inspanden om deze gaven te bevorderen.

Mijn grootste geschenk aan jullie is het eeuwig leven. Wacht Mijn geschenk af, zonder angst! Wacht in plaats daarvan met liefde en vol verwachting op Mijn Nieuw Koninkrijk, want daar is veel om naar uit te kijken.

Jullie Jezus

NB: wat in deze boodschap wordt bedoeld is: de overgang naar het Paradijs gaat gepaard zonder lichamelijke dood – voor diegenen die nog in leven zijn. Uiteraard zijn er reeds heel wat mensen die in deze boodschappen geloofden, overleden in de afgelopen jaren, en er zullen nog mensen overlijden vóór de grote dag aanbreekt.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 19/07/2022 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: