Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. Deze zullen zich afspelen op de meest ongewone en onverwachte plaatsen en de intensiteit ervan zal hevig zijn. Het zondige gedrag van de mens heeft dat teweeggebracht. Kom tot inkeer, jullie allen, en denk eraan dat deze klimaatrampen jullie zullen doen ontwaken uit jullie blinde sluimer en gebrek aan geloof! Deze zullen bovendien plaatsvinden om de impact van de snode groep van wereldwijde allianties en hun verdorven, onzinnige activiteiten af te zwakken. Deze groeperingen zijn van plan om onder wat Ik als een dienstdoende nieuwe wereldregering zal omschrijven, nu tevoorschijn te komen onder het leiderschap van de Antichrist. Diezelfde groeperingen hebben de ineenstorting van het banksysteem bewerkstelligd en zullen nu overal de valuta’s kapotmaken. Dat is opdat zij jullie zouden kunnen controleren.

Mijn dochter, toen Ik enkele maanden geleden deze boodschap voor het eerst meedeelde, dacht je dat de boodschappen bizar leken, maar toch schreef je op wat Ik je vertelde. Het verdorven, snode plan nu van deze serpenten, volgelingen van Satan, werd al geruime tijd gesmeed. Een aantal van hun sluwe intriges worden al aan het licht gebracht, maar toch geloven veel mensen dat de wereld gewoon door de zoveelste financiële crisis gaat. Word nu wakker, jullie allen! Kijk om jullie heen en zie het zelf! Houd ermee op om te proberen te suggereren dat de wereld gewoon te kampen heeft met een depressie veroorzaakt door een terugval in de economie! Deze mensen zullen nu ieder van jullie controleren door een wereldmunt en de schuldenlast van jullie land. Geen enkel land zal ontsnappen aan hun klauwen. Neem Mijn Woord alsjeblieft ter harte! Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie toegang tot voedsel en andere noodwendigheden zal enkel mogelijk zijn door het merkteken, de identificatie waarover Ik sprak. Alsjeblieft, aanvaard dit merkteken alsjeblieft niet want dan zullen jullie voor Mij verloren zijn! Dit merkteken zal jullie niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk doden. Blijf buiten dit gezagsgebied! Begin nu met jullie voedselvoorraden, dekens, kaarsen en water te regelen als jullie het ontvangen van het merkteken, het teken van het Beest, willen vermijden!

Hij, de Antichrist, die aan het hoofd zal staan van deze nieuwe wereldregering, gelooft dat hij de zielen van het menselijk ras zal stelen. Maar dat zal hij niet. Net zoals velen onder zijn invloed vallen, zullen ook Mijn volgelingen Mij, hun goddelijke Redder, onwrikbaar trouw blijven.

Jullie allen, die deze profetieën zullen verachten, luister nu! Val onder de invloed van deze wereldmacht en jullie zullen verloren gaan! Jullie zullen een sterk geloof nodig hebben om te overleven. De gebeden die jullie storten, zullen verhoord worden. Ik zal jullie tijdens deze angstaanjagende periode op aarde beschermen. Tref nu voorbereidingen voor groepsbijeenkomsten waar jullie in alle rust en in het geheim zullen kunnen bidden! Ook zij, de Nieuwe Wereldorde, zullen bidden in hun eigen verachtelijke kerken. Deze kerken bestaan overal, hoewel ze in het geheim opgericht werden. Zij dragen offers op en huldigen hun idool, Satan. Deze erediensten vieren nu hoogtij en delen allemaal dat ene, bespottelijke doel – de mensheid te beheersen. Zij zullen dat doen door te proberen om jullie geld, voedselvoorziening en energie te controleren. Bestrijd hen zo goed als jullie kunnen door gebed en verspreiding van bekering! Bid ook voor deze misleide mensen aan wie beloftes van grote rijkdom, technologie, een lang leven en wonderen gedaan werden! Hoe vergissen zij zich! Zij werden echt misleid. Wanneer zij achter de Waarheid komen, zullen zij al in de diepten van de hel gestort zijn en zal het te laat zijn.

Bid, bid allen elke dag zo vaak jullie kunnen het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid en de allerheiligste Rozenkrans om de impact van dit sluw en demonisch plan te verzachten! Bid ook voor die zielen die zullen omkomen bij de ophanden zijnde wereldwijde ecologische rampen, die door de hand van God de Vader teweeggebracht worden! Zij hebben jullie gebeden nodig. Sla alsjeblieft acht op Mijn smeekbede om gebeden, want deze zullen verhoord worden!

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 27/06/2022 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: