Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

26 juni 2012

Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de verouderingMijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Het zal in al zijn glorie, zoals het Paradijs dat in het begin door Mijn Eeuwige Vader voor Zijn kinderen geschapen werd, voorgesteld worden.

Hoe zingen en verheugen de engelen zich want het moment, om aan een ongelovige wereld deze grote pracht te onthullen, is zeer dichtbij.

Het zal door Mij aangeboden worden wanneer, bij het luiden van Mijn Tweede Komst, het Nieuwe Jeruzalem op aarde zal neerdalen.

Er zal jou, Mijn dochter, bevolen worden om dit, vlak voordat Ik Me bekend maak, aan te kondigen.

Enkel diegenen, die Mij erkennen als de Messias, zullen de magnifieke poorten kunnen binnengaan.

Helemaal tot aan de laatste bazuin zal vanuit de Hemel elke mogelijke oproep gedaan worden om de hand uit te steken naar diegenen die Mijn groot geschenk nog zullen afwijzen.

Daarna zal het te laat zijn voor deze arme zielen. Zij zullen hierna niet meer te helpen zijn aangezien Mijn barmhartigheid met een regelrechte afwijzing terug in Mijn gezicht geworpen zal zijn.

Het enige wat nu telt, is om al diegenen te waarschuwen die het gevaar lopen hun ziel aan Satan te verliezen.

Pik hen op, Mijn volgelingen. Loods hen zachtjes naar Mijn kudde. Zie nooit af van jullie gebeden om hen te bewaren.

O, Mijn geliefde volgelingen, als jullie het Nieuwe Paradijs zouden kunnen zien, wanneer de Hemel en de aarde zullen samensmelten, zouden jullie op jullie knieën neerzinken en wenen van vreugde en opluchting.

Voor diegenen onder jullie die bang zijn voor de eindtijd waarin de aarde, zoals jullie deze kennen, zal veranderen: jullie moeten Mij in die tijd toestaan om jullie zorgen te verlichten.

Jullie zullen jullie familie meenemen en allen zullen genieten van de volslagen zuivere liefde en harmonie.

Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering.

Jullie zullen allemaal jullie eigen woning hebben met gras, bomen, bergen, rivieren, beekjes en bloemen die jullie met heel hun glorieuze schoonheid zullen omringen.

De dieren zullen tam zijn en met al Gods kinderen in vrede en harmonie samenleven.

Jullie zien jullie kinderen trouwen, kinderen krijgen en het wonder van families, opgestaan uit de dood, zal door iedereen bijgewoond worden.

Deze verrijzenis zal zoals geen enkele andere denkbare vreugde zijn.

Jullie zullen herenigd worden met jullie dierbaren die in dit leven overleden en naar de Hemel gingen.

Jullie zullen naties hebben, in totaal twaalf – allen aangeduid door de twaalf sterren in de kroon op het onberispelijke hoofd van Mijn Moeder – die allemaal door Mij, samen met Mijn apostelen en profeten, bestuurd zullen worden.

Dat is Mijn Koninkrijk, beloofd door Mijn Vader sinds Hij het Paradijs op aarde schiep. Ieder die dit afwijst, zal creperen.

Bid dat al Gods kinderen de zuiverheid van ziel zullen bezitten om hen in staat te stellen thuis te komen in Mijn Vaders Koninkrijk op aarde, zoals het was in het begin, nu is en altijd zal zijn, een wereld zonder einde, voor eeuwig en altijd.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 08/06/2022 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: