Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Deze zielen liggen Mij nauw aan het hart en zijn diegenen die bekeerd moeten worden opdat zij, in de eerste plaats, gered kunnen worden.

Diegenen die blind zijn, kunnen niet zien dat hun leven niet eindigt op de aarde.

Velen aanvaarden niet dat zij in eeuwigheid zullen bestaan.

Deze zielen verwonden Mij diep en Ik voel verschrikking als Ik zie hoe zij, in dit leven op aarde, het leven in hun ziel vernietigen.

Zelfs de Waarschuwing zal velen onder hen, die zich uitroepen als atheïsten, niet bekeren.

De gebeden en het lijden van slachtofferzielen zijn hun enige redding.

Ik verzoek jullie dringend om voor deze zielen te bidden door dit kruistochtgebed (41): Gebed voor de zielen van de niet-gelovigen.

O mijn Jezus,help Uw arme kinderen die blind zijn voor Uw belofte van redding.Ik smeek U om, met de hulp van mijn gebeden en lijden, de ogen van de niet-gelovigen te openen zodat zij Uw tedere liefde kunnen zien en zich om bescherming in Uw heilige armen storten.Help hen de waarheid in te zien en om vergeving te zoeken voor al hun zonden zodat zij gered kunnen worden en als eerste de poorten van het Nieuw Paradijs kunnen binnengaan.Ik bid voor deze arme zielen – waaronder mannen, vrouwen en kinderen – en verzoek u dringend om hen te ontslaan van hun zonden.Amen.

Ga nu, Mijn dierbare strijdmacht, en focus jullie op Mijn arme, verdwaalde kinderen. Help Mij, jullie Jezus, om hun ziel te redden.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 30/03/2022 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: