Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Derde Wereldoorlog in Europa

Noot: volgende boodschap werd bijna 10 jaar geleden meegedeeld aan MDM, en deze lijkt zich nu – gezien de ontwikkelingen – dit jaar, te gaan ontvouwen:

16 mei 2012

Mijn dierbaarste geliefde, Ik moet je meedelen dat een derde wereldoorlog op het punt staat zich in de wereld te ontvouwen.

Zoals je kunt zien, vloeien Mijn tranen deze morgen.

Het tweede zegel staat op het punt zich te ontvouwen zoals voorzegd aan Johannes, de evangelist, in het Boek der Openbaring.

Het zal in Europa beginnen.

Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, nogmaals, betrokken zijn bij deze tragedie zoals het ook de voorgaande twee keren het geval was.

Wanneer dit aanvangt, zal er veel gebeuren om de economie te redden en de catastrofe zal Griekenland raken met een grote weerslag in Frankrijk.

Het Midden-Oosten zal er ook bij betrokken raken, met Israël en Iran in oorlog, en Syrië zal een belangrijke rol spelen in de ondergang van Egypte.

Mijn dochter, Ik maak je wakker om je dit te vertellen, niet om je bang te maken, maar om dringend te verzoeken om veel gebed voor Europa op dit moment.

Door de oorlog en het geldgebrek zal veel van de oogst verloren gaan en dit zal leiden tot de opening van het derde zegel, wat hongersnood betekent.

Dat is de reden waarom Ik nu al Gods kinderen aanspoor om te proberen een voorraad gedroogd en onbederfelijk voedsel op te slaan om jullie familie te voeden. Het is belangrijk om zo mogelijk jullie eigen oogst te telen.

Denk er echter aan dat gebed veel van dit lijden kan verlichten.

Deze oorlog zal tot gevolg hebben dat Mijn Katholieke Kerk op aarde, in naam van de eenwording, in een ene-wereldkerk gezogen zal worden.

Deze eenwording, of bedrieglijke vrede, zal realiteit worden nadat de Antichrist tevoorschijn komt om een bedrieglijke vrede te creëren en een zogenaamd einde te maken aan de oorlog.

Dit vreedzaam verdrag zal de Westerse wereld omvatten totdat China en Rusland betrokken raken door wereldse aangelegenheden.

Zij zullen een bedreiging vormen voor het ‘Beest met de tien horens’, Europa, en zullen hen verslaan om het communisme te introduceren.

De ‘Rode Draak’, China, krijgt in de wereld reeds vaste voet aan de grond door hun beheer over de wereldfinanciën.

De Rode Draak en ‘De Beer’, die Rusland is, houden niet van God. Zij worden geleid door de Antichrist, die uit het oosten afkomstig is en die zich achter gesloten deuren verbergt.

Wanneer deze profetieën zich ontvouwen, zal de hele wereld in deze boodschappen geloven. Er zullen dan geen twijfels meer zijn.

Bid alstublieft dit kruistochtgebed (54) want het zal helpen om de impact van deze gebeurtenissen af te zwakken.

Kruistochtgebed (54) ‘Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog III af te zwakken’.

O Hemelse Vader,
in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
die enorm leed voor de zonden van de mensheid,
help ons a.u.b. in deze moeilijke tijden die we tegemoet treden.

Help ons om de vervolging,
die gepland wordt door hebzuchtige heersers en diegenen
die Uw Kerken en Uw kinderen willen vernietigen,
te overleven.

Wij smeken U, lieve Vader,
om ons te helpen onze familie te voeden
en red het leven van diegenen
die tegen hun wil tot oorlog gedwongen zullen worden.

Wij houden van U, lieve Vader.
Wij smeken U ons te helpen in onze tijd van nood.
Behoed ons voor de greep van de Antichrist.

Help ons om zijn teken, het teken van het Beest, te overleven
door te weigeren het aan te nemen.
Help diegenen die van U houden
om trouw te blijven aan Uw heilig Woord
opdat U ons de genaden kunt verlenen
om naar lichaam en ziel te overleven. Amen.


Mijn dochter, Ik besef dat dit nieuws misschien als een schok aankomt, maar denk eraan dat gebed en het Zegel van de Levende God (kruistochtgebed 33) Mijn volgelingen, Mijn Restkerk, zal beschermen.

Jullie, Mijn kinderen, zullen overleven, al zal het niet gemakkelijk zijn.

Jullie zullen gepest worden vanwege jullie Christenheid maar jullie zullen Mij nooit aanklagen of verwerpen.

Jullie zullen hiervoor de gaven krijgen. Mijn geschenk van het Zegel van de Levende God zal jullie onzichtbaar maken voor jullie vijanden.

Bid het van nu af aan elke dag! Houd het jullie voor ogen in jullie huis en laat het door een priester zegenen!

Begin spoedig met jullie voorbereiding want de dag van de weerslag in Europa is niet meer veraf.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 26/01/2022 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: