Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Rusland en China zullen in veel naties aan de macht komen, beginnend met Europa

19 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, een groot plan om Gods kinderen te misleiden, wordt beraamd om het bewijs van Mijn bestaan te vernietigen.

Weldra zullen velen tevoorschijn komen, die zich voordoen als heilige toegewijde dienaren van Mij, om te proberen het geloof in Mij, jullie geliefde Jezus, uit te roeien.

Zij zullen beginnen met Mijn geboorte, de zuiverheid van Mijn Moeder en Mijn opstanding uit de dood in twijfel te trekken.

Zij zullen al deze dingen als vals en duivels bestempelen en zullen, wat zij het bewijs noemen, voorleggen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Christenen gaan twijfelen over Mijn leven op aarde.

Zij zullen leugens in het leven roepen over Mijn kruisiging en uitspraken doen over Mijn moreel karakter.

Verder zullen zij relikwieën beginnen aan te vallen, deze in twijfel trekken en proberen af te schilderen als niets meer dan bijgeloof in het hoofd van de Christenen.

Dan is er de lijkwade van Turijn, het doek dat Mijn dode lichaam in het graf bedekte. Zij zullen uiteindelijk ontkennen dat deze authentiek is en leugens verspreiden.

Zij zullen zeggen dat Mijn armen te lang zijn en zij zullen dat in vraag stellen. Zij slagen er maar niet in om de marteling, die Mijn lichaam moest doorstaan tijdens Mijn kruisiging, te vatten. Mijn armen werden tijdens Mijn kruisiging uit hun kom getrokken en als zodanig toont zich dat op de afbeelding op de lijkwade van Turijn.

Vervolgens zullen zij proberen te bewijzen dat de Verrijzenis nooit heeft plaatsgevonden. Allemaal leugens, zullen zij zeggen. Zo wanhopig zijn zij om elk spoor van Mij uit te wissen.

Daarna zullen zij al diegenen, die zich tijdens de Waarschuwing bekeren, proberen te beroven van de Heilige Sacramenten en de Heilige Bijbel.

Zij zullen de Bijbel uit de meeste plaatsen verbannen.

Daarop zullen zij een nieuw onjuist boek introduceren waarvan zij zullen zeggen dat dit het belang van elkaar lief te hebben, wil verkondigen.

Zij zullen gebruik maken van de liefde die de Christenen in hun hart dragen, wat een gave van God is, om hen te manipuleren om een boodschap van zogenaamde liefde te aanvaarden.

Houd van elkaar, zullen zij zeggen. Houd nu ook van elkaars religie. Verenig jullie tot één religie en toon ware liefde voor jullie broeders en zusters.

Liefde voor zichzelf zal de onderliggende boodschap zijn.

Houd eerst van jezelf en dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om van jullie naaste te houden, zal hun boodschap zijn. En dat zal de grootste leugen zijn die zij jullie, Mijn volgelingen, zullen dwingen te slikken.

Liefde voor zichzelf boven de anderen beledigt God.

Dat is egoïstisch. Luister niet naar de leugens! Zij zullen echter zo overtuigend zijn dat velen zullen geloven wat hen verteld wordt en zij zullen de leider van deze ene-wereldreligie volgen als lammeren naar de slachtbank.

Door te infiltreren in zoveel naties zal de nieuwe wereldreligie door veel overheden vergoelijkt worden.

Zij zullen meedogenloos een einde maken aan de christelijke wetten.

Zij zullen vervolgens wetten creëren om alle religies, vooral het Christendom, uit te bannen.

Zij zullen boetes opleggen aan diegenen die geen gehoor geven aan hun eisen.

Het communisme zal aan de wortel liggen van al dit kwaad.

Niet doordat het communisme het atheïsme bevordert, maar omdat het haat voor God zal uitdragen.

Rusland en China zullen in veel naties aan de macht komen, beginnend met Europa.

De Europese Unie, het beest met de tien horens, zal verslonden worden door het tweede beest, dat meedogenlozer en krachtiger is.

Daarop zal het communisme zich verankeren voordat het zich overal verspreidt.

Deze periode zal niet lang duren. Dit zal kort zijn.

Jullie gebeden zullen de impact afzwakken maar dit werd voorzegd en zal zich dus ontvouwen.

Bid, bid, bid om de bekering van geheel de wereld tijdens de Waarschuwing.

Als de meerderheid van de zielen zich bekeert, dan kan en zal een groot deel van de Grote Beproeving verzacht worden.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 11/01/2022 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: