Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde, zal zich weldra voordoen

3 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sla nu acht op Mijn belofte! Ik zal terugkomen om een nieuw begin in te luiden, een nieuwe wereld zonder einde. Al diegenen die de genade van God aannemen, wanneer Ik Mijn barmhartigheid over de hele wereld uitstort, zullen deel uitmaken van Mijn Koninkrijk.

Ik heb de mensheid elk mogelijk teken, elke mogelijke waarschuwing en alle genade geschonken om hun ziel voor te bereiden. Sommigen hebben naar het Woord van God, zoals het in de heilige Evangeliën vastgelegd werd, geluisterd en het ter harte genomen. Anderen hebben de waarheid gehoord en ingezien, maar weigeren deze te aanvaarden. Er zal weldra een dag komen waarop de volle waarheid en het bewijs van wie Ik Ben geopenbaard zal worden, en waarna de zondaars evenveel tijd zullen krijgen om, naargelang hun eigen vrije wil, hun eigen beslissing te nemen. Niet één van jullie zal gedwongen worden om Mijnbarmhartigheid aan te nemen, want alleen jullie kunnen die beslissing nemen. Nog anderen zullen weigeren van de waarheid te getuigen, zelfs wanneer ze deze duidelijk inzien. Jammer genoeg zullen zij verloren gaan. Anderen zullen hun tijd nemen voordat zij Mij trouw beloven, maar die tijd – na het plaatsvinden van de Waarschuwing – zal kort zijn.

Ik kom jullie nu vertellen over de gebeurtenissen die jullie de tekenen van deze tijd en van Mijn aanwezigheid in deze missie zullen tonen. In veel naties zullen stormen gezien worden en die zullen weken duren. De wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde, zal zich weldra voordoen. De hand van God zal, in Zijn goddelijke gerechtigheid, te zien zijn wanneer Hij toestaat dat diegenen die Hem in Mijn Kerk dienen, met bekoringen geconfronteerd worden. Wanneer deze en al de andere profetieën in vervulling gaan, zal Ik staan te wachten. En dan zal de Waarschuwing komen. Deze zal er komen kort voor de Grote Dag waarop Mijn belofte om terug te komen eindelijk vervuld zal worden.

Jullie moeten op Mijn goedheid, Mijn liefde en Mijn barmhartigheid vertrouwen. Als jullie dat doen, zullen jullie sterk genoeg zijn om elke beproeving en de beledigingen die jullie in Mijn naam naar het hoofd geslingerd worden, tegemoet te zien alsook de genade om aan Mijn heilig Woord trouw te blijven.

Blijf in alle rust hopen, want Mijn liefde voor jullie en jullie liefde voor Mij, zal het kwaad vernietigen dat de ziel van diegenen die zich van Mij afgescheiden hebben, heeft overgenomen.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 17/12/2021 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: