Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De trap naar geestelijke volmaaktheid

Stairway to Heaven Wallpapers High Quality | Download Free

24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. Dit is belangrijk want het test hun geloof zodat zij door deze ervaring des te sterker terug in Mijn hart zullen keren. Vrees niet, dit is een beproeving die Ik Mijn kinderen laat doorstaan opdat zij sterker zullen worden.

Het is niet gemakkelijk om jullie geloof in Mij te bewaren, Mijn kinderen, omdat er zoveel obstakels zijn die jullie devotie blokkeren. Van tijd tot tijd zullen jullie een volkomen leegte in jullie ziel voelen. Dit kan jullie in een onrustige toestand achterlaten omdat jullie je alleen voelen zonder toeverlaat.

Mijn gelovige volgelingen, jullie moeten het volgende weten: Ik ben nooit ver weg ondanks de eenzaamheid die jullie kunnen ervaren. Al deze periodes hebben één doel: jullie geloof zodanig te versterken om ervoor te zorgen dat jullie telkens een nieuwe stap naar Mij toe zetten. Dit wordt de trap naar geestelijke volmaaktheid genoemd, wat de Hemel is. Het is een hoge trap en het kan heel lang duren om de bovenste treden te bereiken. Elke trede kan een nieuw inzicht betekenen in de lessen die je moet doormaken voordat je de genaden kan verkrijgen die nodig zijn om jullie zielen te verheffen tot de geestelijke volmaaktheid noodzakelijk om Mijn Vaders Paradijs binnen te treden.

Wanneer elke trede gezet wordt, wordt een nieuw besef van wat Ik van jullie verwacht, bewerkstelligd. Op sommige momenten zal het zwaar zijn. Op andere momenten zal het onrechtvaardig lijken. Maar bij elke trede die jullie beklimmen, worden jullie scherpzinniger in het verstaan van de waarheid van Mijn onderrichtingen.

Sommigen beklimmen deze treden vlug terwijl anderen er hun tijd voor nemen. Sommigen van Mijn toegewijde volgelingen kunnen de moed verliezen en één trede, twee treden of drie tegelijk achteruitgaan. Dit is normaal. Anderen die te snel gaan, verwerven een vertrouwen dat hen ervan overtuigd dat zij alle geestelijke zaken begrijpen. Maar dit is de manier van de Bedrieger om jullie in dit ongegronde vertrouwen te laten geloven en te aanvaarden. Alle aan jullie geschonken gaven kunnen alleen van Mij komen. Zij worden aan jullie, Mijn gelovige volgelingen, gegeven door Mijn grenzeloze liefde voor jullie. Jullie mogen er nooit van uitgaan dat, doordat jullie geloof sterk is, jullie dit allemaal aan jullie gedrag te danken hebben. Ja, jullie geloof kan sterk zijn door jullie teerhartigheid. Maar ook dat is een gift van Mij. Jullie moeten nederig worden in jullie liefde voor Mij ten einde de bovenste trede te bereiken. Toon deugdelijkheid op elk moment.

Geef in ieder geval blijk van vertrouwen in jullie geloof want dat doet me plezier. Maar trap nooit in de val door te geloven dat jullie de mysteries van het Goddelijke Rijk ten volle kennen. Vermits jullie mensen zijn, met de erfzonde geboren, zal enkel de tijd deze mysteries aan jullie openbaren, Mijn kinderen.

Span jullie altijd in om alles te aanvaarden, zelfs de beproevingen die Ik jullie mogelijk zend, als Mijn geschenk. Al Mijn gaven worden geschonken om jullie sterk te maken in jullie liefde voor Mij.

Ik ben zo ontzettend trots op al Mijn kinderen die in Mij geloven en Mij hulde en respect betonen. Opdat Ik jullie kan optillen naar de volle glorie van Mijn Vaders Paradijs is het nodig dat jullie streven naar de glorie van een volmaakte eenheid in Mij.

Dit neemt een beetje tijd in beslag en vereist geduld voordat jullie zwichten voor de totale overgave van jullie ziel aan Mij, Mijn kinderen. Zodra dat gebeurt, maken jullie deel uit van Mijn mystieke lichaam in eeuwigheid.

Geef jullie aan Mijn grenzeloze, ware liefde over, Mijn kinderen, en jullie zullen nooit meer hoeven terug te blikken of te vrezen want jullie zullen veilig zijn in Mijn armen.

Houd jullie sterk, Mijn trouwe kinderen, ook als jullie met obstakels moeten omgaan want Ik zal Mijn geliefde toegewijde gelovigen nooit in de steek laten. Nooit!

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 24/11/2021 door in Uncategorized.

Navigatie

%d bloggers liken dit: