Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken. Mijn macht raast door dergelijke zielen die in Mijn Heilige Wil zijn, en het is door hen dat Ik Mijn plan voor de redding van de mensheid kan verwezenlijken.

Wanneer diegenen die door Mij geroepen werden om Mijn heilig Woord te verkondigen, afgeleid worden van heilige werken door de zonde van hoogmoed, trachten zij Mijn Woord te definiëren met een overdreven achting voor hun eigen menselijk verstandelijk vermogen. Zij vergeten dat er reeds vastgelegd werd hoe Mij te volgen, en dat het Mijn heilig Woord is waarnaar geluisterd moet worden en niet het geluid van hun eigen stem. Het is door de zonde van wellust dat zij Mijn Woord terzijde zullen leggen, in hun ambitieuze streven om Mij in de schaduw te stellen en verheerlijking op te zoeken. Het is door de zonde van traagheid, uit gemakzucht, dat zij zich schuldig zullen maken aan het ultieme verraad, wanneer zij door een gebrek aan geloof en moed er niet in slagen Mij trouw te blijven.

En dus zal het in de laatste aanloop naar Mijn Tweede Komst zijn dat diegenen die achtenswaardiger en bekwamer menen te zijn, maar vol hoogmoed zitten, met een bittere berisping geconfronteerd zullen worden en zij ten val zullen komen. De zwakken, de nederigen en de geringen – die door de volgelingen in Mijn Kerk als van weinig belang beschouwd worden, maar die zich aan de Waarheid zullen vastklampen – die zullen op de Grote Dag door Mij omhuld worden. Ik zal hen roepen en hen naar Mij toe wenken terwijl Ik hen in Mijn Koninkrijk bijeenbreng. Zij zullen tranen van vreugde huilen.

Daarna zal Ik diegenen verzamelen die Mij niet kennen, maar die door Mijn Licht opgewekt zullen worden – goede zielen, met een hart van goud – en Ik zal zeggen: “Kom hierheen, in Mijn toevluchtsoord!” En vervolgens zullen de zondaars bijeengeroepen worden, die vreselijke gruweldaden begingen maar die Mij om Mijn barmhartigheid vroegen, en Ik zal zeggen: “Kom, Ik vergeef jullie want jullie verzochten om verzoening!”

En dan zullen die verraders van Mij komen, die Mij ooit kenden maar die Mij de rug toekeerden, maar zij zullen niet in staat zijn Mij in de ogen te kijken. Noch zullen zij om Mijn barmhartigheid verzoeken, en tot hen zal Ik zeggen: “Weg van Mij, jullie zijn niet geschikt om Mijn Koninkrijk binnen te gaan!”

Diegenen ten slotte, die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen want zij zullen in de vuuroven geworpen worden, samen met diegenen die Mij de zielen kostten van diegenen in Mijn Kerk op aarde, die hen blindelings volgden in de nachtelijke duisternis.

Daarna zal het allemaal voorbij zijn en zal er in een fractie van een seconde een nieuw begin komen – een nieuwe wereld op aarde zoals het hoorde te zijn. Een wereld zonder einde.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 04/11/2021 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: