Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen Mijn Huis betreden

Ontvangen op zaterdag 15 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat het bekend worden dat eenieder die het Boek der Openbaring verwerpt, het Woord van God ontkent. Daarin ligt de Waarheid vervat, en als om het even welke mens er afbreuk aan zou doen, de voorzegde profetieën zou ontkennen of op enige wijze er iets aan zou toevoegen, zal hij in de wildernis geworpen worden.

De Waarheid voert jullie naar de zaligheid, en het pad naar het Nieuw Paradijs voert naar Mij. Het is enkel door Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, dat aan de mens redding geschonken zal worden. Ik Ben de Weg en het Licht. Het is slechts door Mij en jullie erkenning van wie Ik Ben, dat jullie in staat zullen zijn het Licht van God te zien. Er bestaat geen andere weg. Volg om het even welk ander pad dat jullie verkiezen, maar geen enkel zal jullie naar God voeren.

Als jullie voor Mij zijn, moeten jullie je broeder en zuster eren door liefde, goedheid en geduld. Jullie mogen anderen niet veroordelen omwille van hun religieuze overtuigingen. Jullie moeten van hen houden zoals Ik van hen houd. Dat wil niet zeggen dat jullie hun overtuigingen moeten omhelzen of er verering voor aan de dag moeten leggen, want als jullie dat wel doen, verloochenen jullie Mij. Julie kunnen geen twee meesters dienen. Jullie mogen Mij nooit beledigen door trouw te betonen aan valse goden die boven Mij gesteld worden.

De dag dat jullie onder Mijn dak valse goden huldigen, zal de dag zijn waarop Ik Mijn Tempel zal bestormen en alles daarbinnen zal vernietigen. Hoe lauw is het geloof van sommige van Mijn dienaren, die zich inspannen om op het gepeupel indruk te maken en die ophemeling nastreven. Hoe weinig eerbied wordt er Mij in Mijn eigen Huis betoond terwijl alles wat Ik jullie schonk onverschillig weggegooid wordt, tot er uiteindelijk in Mijn Kerk niets van Mij zal overblijven.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen en gewijde dienaren, die trouw blijven aan het Woord, zullen een zware last te dragen krijgen. Jullie zullen de pijn en schande moeten verdragen wanneer jullie getuige zullen zijn van de heiligschennissen, ketterijen en praktijken van het occulte. Hoewel veel van deze schendingen van Mijn Heilig Lichaam slim verborgen zullen worden, zullen diegenen met een waar onderscheidingsvermogen geschokt maar machteloos zijn wanneer deze dingen zich afspelen. De misleiding, die uit alle kieren zal weerklinken, zal zodanig zijn dat er een strijdmacht van tweeduizend man nodig zou zijn om te beletten dat deze bedriegers kwaad berokkenen.

Deze bedriegers worden geleid door diegenen die niet van Mij komen. Zij zijn op slinkse wijze Mijn Lichaam binnengedrongen en het zal veel tijd gevergd hebben om Mijn Kerk definitief en volledig in te nemen. Weldra zullen, door diegenen die gezegend zijn met de gave van de Heilige Geest, hun acties gezien worden voor wat deze zijn.

Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen Mijn Huis betreden, waar zij Met open armen ontvangen zullen worden. Om diegenen rustig te houden die zich tegen hen zouden kunnen verzetten, zal er jullie verteld worden dat jullie voor al Gods kinderen liefde moeten tonen. Maar zeer weinig mensen zullen Mij, Jezus Christus, verdedigen en diegenen die het zullen wagen om bezwaar te maken tegen deze godslasterlijke ceremonies, die gehouden zullen worden op dezelfde altaren die daarvoor Mijn Allerheiligste Eucharistie herbergden, zullen tot zwijgen gebracht worden.

Mijn vijanden kunnen Mijn Huis innemen, maar niet Mijn Kerk omdat alle Christenen van over heel de wereld Mijn Kerk vormen. De getrouwen, bestaande uit diegenen die zullen weigeren om het Woord van God te verloochenen en die nooit enige vervalsing van het heilig Woord van God zullen accepteren, zullen Mijn Kerk op aarde in stand houden. Niets zal deze overweldigen!

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 03/11/2021 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: