Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Lijd in stilte wanneer jullie in Mijn naam gekweld worden, walgelijke vormen van wreedheid ondergaan, belasterd, beledigd en bespot worden!

14 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemand zegt dat hij verstand heeft van wetenschap, zal hij dat aan jullie moeten bewijzen om in hem te kunnen geloven. Wanneer een leraar zegt dat hij weet heeft van veel dingen, zullen jullie weten hoe goed hij is als jullie van hem kunnen leren. Wanneer een man van God zegt dat hij alles over God weet, kan hij deze informatie meedelen en zullen jullie goed op de hoogte zijn. Maar wanneer een man van God zegt dat hij door de Heilige Geest bezield wordt, zullen jullie hem alleen kennen aan de vruchten die hij voortbrengt en niet aan de kennis die hij meedeelt.

Wanneer de Heilige Geest aan het werk is, zal dit resulteren in veel vruchten, wat zich als volgt zal tonen: Mensen die door de Heilige Geest aangetrokken worden, zullen dichter naar God getrokken worden. Zij zullen anderen liefhebben met een grotere intensiteit dan voorheen. Zij zullen hun liefde delen. Zij zullen dan meer tijd in gebed willen doorbrengen waarbij zij vooral liever voor de ziel van anderen zullen bidden dan voor hun eigen intenties.

De liefde voor God zal dieper worden en persoonlijker. En als zij toelaten dat de Heilige Geest hen overspoelt, zullen zij een diepe behoefte voelen om zich ten volle aan de Wil van God over te geven. Diegenen die door de Heilige Geest bezield zijn, zullen geen haat aan de dag leggen voor diegenen die hen verachten. Zij zullen in plaats daarvan zich door gebed inspannen om Mij te smeken die ziel te redden.

De liefde tot God kan de ziel alleen doordringen door de kracht van de Heilige Geest. De ziel zal altijd vrede en rust voelen, ondanks het leed dat zij onvermijdelijk te verduren zullen krijgen hoe dichter zij naar Mij, hun Jezus, toe groeien.

Ik verdeel de mensen niet. Ik trek de gezegenden – diegenen met genoeg liefde, wat blijkt uit een diep gevoel van nederigheid voor God – in Mijn Heilig Hart. Eenmaal in Mij genesteld, zal hun enige verlangen erin bestaan Mij zielen te bezorgen. Wanneer zij echt de Mijnen worden, in vereniging met Mij, zullen zij het mikpunt van haat zijn. De hun betoonde haat zal hen niet kunnen schelen, want zij zullen Mij niet in de steek laten, als hun liefde voor Mij sterk genoeg is. Zij kunnen van tijd tot tijd vallen omdat zij een doelwit van onderdrukking zullen zijn. Zij zullen de pijn van de afwijzing voelen – net zoals Ik dat voel. Zij zullen bespot, gekastijd en dwazen genoemd worden – net zoals Ik dat werd. Zij zullen een zware last voelen door de manier waarop zij uitgestoten zullen worden, net zoals Ik dat werd. Hun kennis en hun wijsheid, die hun door de Heilige Geest gegeven werd, zal hevig bestreden worden, en toch zal wat zij in Mijn naam zeggen in het geheugen gegrift blijven van allen met wie zij in contact komen.

Dus, Mijn geliefde leerlingen, denk aan Mij aangezien Ik Mij onder jullie begeef. Jullie zien Mij wellicht niet, kunnen Mij niet aanraken of naar het Licht van Mijn aanschijn kijken, maar weet dat Ik bij jullie ben, net zoals Ik dat was toen Ik met Mijn geliefde apostelen op aarde rondliep. Ik zoek er niet de intelligenten, de deskundigen of de getrouwen van het gezelschap uit – al ben Ik blij met hen en omhels hen zoals Ik dat doe met al Gods kinderen. Ik zoek niet de goedkeuring van de geleerden, de hoogstaanden onder jullie, de leiders van jullie landen of Kerken. Ik streef de stempel van goedkeuring niet na waarnaar de mens zo vurig verlangt. In plaats daarvan zoek Ik de nederigen uit, en diegenen die zich alleen maar om het welzijn van anderen bekommeren boven hun eigen behoeften. Dat zijn de zielen die door Mijn hand gezegend worden. Hun liefde voor anderen weerspiegelt Mijn eigen liefde. Zij aanvaarden het lijden net zoals Ik dat doe en dit is voor hen van weinig belang. Deze mensen zijn de ruggengraat van het Christendom en de Heilige Geest zit diep in hun ziel geworteld ten bate van al Gods kinderen.

Schaam jullie nooit om de gave van de Heilige Geest! Lijd in stilte wanneer jullie in Mijn naam gekweld worden, walgelijke vormen van wreedheid ondergaan, belasterd, beledigd en bespot worden, want wanneer jullie met gebogen hoofd blijven, zullen de duivel en al die ongelukkige zielen die hij gebruikt om jullie te kwellen, falen in hun pogingen om jullie van Mij weg te leiden!

Sta op en betuig jullie trouw aan Mij met een opgeruimdheid van hart en zuiverheid van ziel, en Ik zal jullie zegenen met de gave van vrede en rust!

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 04/10/2021 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: