Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer haat de zielen binnendringt, moeten zij met elke vezel in hun lichaam daartegen vechten om deze uit te roeien. Doen zij dat niet, dan zal deze de ziel in kwestie verslinden en eraan blijven knagen tot die weggeteerd is.

14 februari 2014

De duivel veroorzaakt wantrouwen, onrust, verwarring, angst en dan zal hij niet rusten tot de ziel op wie hij het gemunt heeft, vervuld raakt van haat voor zichzelf en voor anderen. Haat in een ziel zal verwarring stichten bij elke persoon met wie die ziel in contact komt. De aangetaste ziel zal elke mogelijke tactiek en truc gebruiken om anderen ertoe aan te zetten zich met haar in te laten tot ook die andere ziel aangetast raakt, en zo zet het patroon zich voort. Haat verspreidt zich als een virus en groeit omdat deze de ziel overspoelt en in bezit neemt tot die ziel zich dan gedwongen voelt bij anderen deze haat te kweken. Het is zo dat er, door de haat die de ene mens voor een andere voelt, moord begaan wordt. De haat wordt gevoed door leugens en onwaarheden en blijft groeien tot deze zoveel zielen overneemt dat daaruit alleen maar kwaad voortgebracht kan worden. Uit haat kan niets goeds voortkomen, want die komt alleen van Satan.

Satan is een leugenaar en plant zaden van twijfel in die zielen die hun waakzaamheid laten verslappen. Hij maakt telkens gebruik van de zonde van hoogmoed om in een ziel haat tegen een andere persoon teweeg te brengen. Hij zaait tweedracht onder Gods kinderen die door de erfzonde zwak zijn, en tenzij zij waarachtige volgelingen van Mij zijn en zich aan het Woord van Mijn Vader houden, zullen zij aan de misleiding ten prooi vallen.

Durf jullie nooit enerzijds als een kind van God te bestempelen, om dan anderzijds een andere persoon aan mootjes te hakken! Zeg langs de ene kant nooit dat jullie vervuld zijn van de Heilige Geest, om dan langs de andere kant te zeggen dat een andere ziel een dienaar van de duivel is! Beoordeel een andere persoon nooit op wat jullie een zonde achten terwijl jullie Mijn beeld zelf beklad hebben! Stel jullie nooit boven Mij en zeg nooit dat jullie deskundiger dan Mij zijn terwijl jullie de kant van Satan opgaan! Diegenen met ogen die Mijn eigen ogen weerspiegelen, zijn alziend en zij moeten bidden voor dergelijke zielen zodat hun de genade geschonken wordt om zich uit de klauwen van het Beest los te wurmen.

Mijn pad wordt op termijn steeds lastiger. Alleen diegenen aan wie moed verleend wordt, die hun door de kracht van de Heilige Geest geschonken wordt, zullen in staat zijn dit te bestijgen. Jammer genoeg zullen velen afhaken, tot zeer groot genoegen van de Boze.

De doornen van deze missie kunnen jullie vlees verscheuren en wrede sneren van haat kunnen jullie hart doorboren, maar Ik Ben degene die voor jullie loopt en dus degene die de volle lading van de haat krijgt. Onthoud altijd dat de aanvallen op deze missie aanvallen tegen Mij zijn! Haat tegen deze missie is haat tegen Mij, Jezus Christus. Jullie kunnen niet op de ene manier zeggen dat jullie van Mij houden, om dan op diverse manieren jullie haat voor Mij te uiten. Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. Ofwel geloven jullie Mij, ofwel doen jullie dat niet. Als jullie in Mij geloven mogen jullie een andere ziel nooit vervolgen, want als jullie dat wel doen, werden jullie door Mijn vijand van Mij weggevoerd en hebben jullie het recht niet om te verkondigen dat jullie van Mij zijn.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 03/10/2021 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: