Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel. Alles wordt door de Boze in het werk gesteld om in die gegeven omstandigheden het Woord van God tot zwijgen te brengen. Hij, Satan, zal al het mogelijke doen om de mensen op te stoken tegen alles wat de zielen van de mensheid zal redden.

Hij zal haat verspreiden totdat de zielen, die van zijn haat doordrongen zijn, bereidwillige vertegenwoordigers van hem zullen worden tot ze niet meer in de hand hebben wat ze doen. Vervuld van zijn verontwaardiging zullen zij in hun hart onmogelijk liefde kunnen opbrengen voor diegenen van wie zij geloven dat het hun vijanden zijn. Vervolgens zullen zij zichzelf beginnen te haten en hoe meer zij tegen God zondigen, hoe meer zij vervuld zullen worden van een vreselijke smart. Wanneer dit soort haat de ziel overvalt, zal zij uiteindelijk niet meer in staat zijn zich van Satan te bevrijden. Voor dergelijke zielen is er veel gebed nodig. Als een ziel tegen Gods Woord lastert, zal zij met een strijd tegen het Beest geconfronteerd worden, zo hevig, dat dit het haar onmogelijk zal maken om zich van zijn macht te ontdoen. Hun smaad tegen God zal hun vervloeking worden, en in dat stadium kan er niets voor hen gedaan worden.

Zielen die van haat doordrongen zijn, spreken niet het Woord van God, want dat kan niet. Haat zal nooit uit de mond stromen van diegenen die God werkelijk beminnen. Jullie mogen de macht van Satan nooit onderschatten, want hij kan iedere ziel in de val laten lopen, hoe goed ze ook zijn. Aanvankelijk zal hij, de Boze, zeer overtuigend zijn wanneer hij het slachtoffer volstopt met zijn leugens. Hij zal zelfs een spiritueel gevoel creëren dat Ik het ben, de Moeder van God, die met de ziel communiceert. Hij zal gebruikmaken van de liefde van de ziel voor God om haar een gevoel van verontwaardiging in te prenten tegen dat waarvan de ziel meent dat het een slechte daad, werk of woord is. Hij lokt de zielen in de val die soms trouwe dienaren van God kunnen zijn. Maar eenmaal een ziel toelaat dat de Boze haar vervult met enige vorm van haat, zal hij of zij het onmogelijk vinden van hem los te raken. Alleen gebed en grote daden van boete en nederigheid kunnen hem dan nog verjagen. Na een tijdje, wanneer de boosheid, onbehagen, vrees en een compleet gebrek aan vrede de ziel overnemen, zal de ziel weten dat er iets aan de hand is. De Boze zal niet rusten tot de ziel zich tenslotte tegen God keert en tegen Hem lastert.

Kinderen, jullie mogen de strijd niet aanbinden met diegenen die twijfel in jullie ziel zaaien over de volmaaktheid van God. Wanneer jullie je inlaten met diegenen die God vervloeken, zullen jullie besmet raken. Wanneer jullie dat doen, zullen jullie ook vervuld worden van een haat die jullie nooit eerder gevoeld zullen hebben. Jullie zullen dan grote bijstand en tussenkomst nodig hebben voordat jullie waardig gemaakt kunnen worden om weer in de tegenwoordigheid van God te staan.

Negeer elke vorm van haat, want die kan nooit van God komen! Er is maar één bron waaruit haat zich ontwikkelt en dat is Satan. Bind de strijd aan met Satan en diegenen wier hart hij vervult van haat, en dan zal dit gif naar jullie ziel overlopen! Negeer deze situatie! Zwijg! Bid voor die zielen die anderen haten! Jullie moeten Mijn heilige Rozenkrans bidden ter bescherming tegen deze bekoring.

Ik waarschuw jullie voor deze dingen omdat de macht van Satan momenteel zo sterk is, omdat hij de ziel tracht te stelen van al die mensen over de hele wereld die in Mijn Zoon, Jezus Christus, geloven en van diegenen die Mij, Zijn geliefde Moeder, trouw zijn. Sla alsjeblieft acht op Mij, in deze tijd, door dit gebed te bidden om jullie tegen haat te beschermen!

Kruistochtgebed (138) ‘Bescherming tegen haat’

O Moeder van de Verlossing,bescherm mij tegen elke vorm van haat. Help mij te zwijgen wanneer ik met haat geconfronteerd word. Houd mij sterk in mijn trouw aan Jezus Christus wanneer ik op mijn zwakst ben. Verzegel mijn lippen. Help mij om diegenen de rug toe te keren die met mij de strijd aanbinden met woorden die de Leer van Uw Zoon loochenen, of die mij vanwege mijn geloof beschimpen. Bid voor deze zielen, lieve Moeder, zodat zij aan Satan zullen verzaken en in hun ziel de vrede van Uw liefde en het gezag van de Heilige Geest zullen voelen. Amen.

Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Daartussen is er niets. Geen tussenweg. Jullie zijn of voor Mijn Zoon of tegen Hem.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 02/10/2021 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: