Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Er zullen jullie grote gunsten verleend worden, grote genaden en het vermogen om de getrouwen, de zwakken en diegenen die in een dorre woestijn de weg kwijtraken, te leiden. Jullie zullen de ware geest worden, de enige overgebleven Rest van de Geest van de Heer in een kerk die van Mijn Heilige Tegenwoordigheid beroofd zal zijn. Mijn aanwezigheid zal alleen maar gevestigd zijn in diegenen aan wie de autoriteit gegeven zal worden om het Woord van God te dicteren en dorstige zielen naar de Fontein des Levens te voeren.

Wanneer de valse boodschappers, die zeggen dat zij woorden en richtlijnen van de Hemel ontvangen, weldra opstaan, zullen zij als prinsen worden op de troon die spoedig in de nieuwe tempel van gruwel onthuld zal worden. Dit nieuw regeercentrum zal getooid worden met zijn eigen toegewijde dienaren, waarzeggers en diegenen die doordrongen zijn van de geest van duisternis – en die allemaal voor de Antichrist zullen kruipen.

De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden. Er zal geen greintje pure liefde in hun hart overblijven – maar weet dit. Wanneer jullie je rechterarm van God afsnijden, zullen jullie met je linkerhand het Beest de hand schudden, die jullie naar zich toe zal halen en jullie met zijn slechte greep zal overweldigen. Wanneer jullie je ziel openstellen voor de Boze, zal hij deze binnendringen en zal hij jullie nooit een moment rust gunnen. Jullie zullen hem door jullie vrije wil proberen te bestrijden, maar jullie zullen niet sterk genoeg zijn.

Om hun de Waarheid te brengen zal Mijn Rest, onbevreesd en getekend met het Licht van Mijn Aanschijn, vooruitgaan terwijl ze er miljoenen verzamelen vanuit de vier hoeken der aarde. Zij zullen de Evangeliën prediken, Mijn Woord verkondigen en nooit van de Waarheid afwijken. Zij zullen veracht worden, bespot, vervolgd, verraden – zelfs door diegenen die het dichts bij hen staan – en toch zullen zij hun ogen nooit van Mij afhouden.

De wereld zal de Waarheid niet toejuichen wanneer die geïndoctrineerd werd door valse vroomheid en de voldoening die ze zal voelen, doordat, in dat stadium, de zonde in al zijn vormen geloochend zal worden.

In elke oorlog kan er maar één overwinnaar zijn. Wanneer de mens tegen God strijdt, zal hij altijd falen. Wanneer hij partij kiest voor de Bedrieger, zal hij verstoten worden en nooit het Licht van Mijn Aanschijn zien.

Bid, Mijn geliefde Rest, voor diegenen die door de Antichrist om de tuin geleid zullen worden. Ik verlang dat die zielen onder Mijn bescherming gebracht worden. Ze zullen Mij niet opzoeken, maar door jullie gebeden zal Mijn Vader tussenbeide komen zodat ze onder Mijn grootse barmhartigheid kunnen komen.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 01/10/2021 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: