Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Alle naties van de wereld zijn saamhorig met God verenigd. Allen maken deel uit van dezelfde familie.

1 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in het hart van jullie ouders liefde leg, zal dit jullie maar gewoon een glimp schenken van de liefde die Ik voor jullie in Mijn Hart draag.

Een kind dat door de zuivere liefde van zijn ouders gekoesterd wordt, is gezegend want dat is een voorproefje van de liefde die God voor al Zijn kinderen heeft.

Mijn liefde is vooral aanwezig in het hart van het gezin, want de liefde die dat vormt, doet denken aan de Heilige Familie.

Alle naties van de wereld zijn saamhorig met God verenigd. Allen maken deel uit van dezelfde familie. In sommige families is er veel liefde en leven alle kinderen in harmonie met hun ouders.

In andere families is er verdeeldheid, met kinderen die afdwalen en in wanhoop vervallen.

Wanneer een kind afdwaalt van de weg van de waarheid en verwikkeld zit in eigenzinnige daden, veroorzaakt het veel verstoring in zijn familie.

Wanneer hij pijn heeft en verslaafd is aan zondige genoegens van het vlees, veroorzaakt hij vreselijk zielenleed bij zijn ouders.

Wanneer hij weigert hen toe te staan hem te helpen, zijn zij niet alleen bedroefd en gefrustreerd maar worden zij ook ziek van bezorgdheid.

Wanneer hij zijn broers en zussen de rug toekeert, hen pijn en zielenleed berokkent en hen afwijst, wijst hij zijn hele familie af.

Deze gebroken familie kan geen vrede vinden, ook al is deze verenigd met uitzondering van de eigenzinnige zoon.

Zij zouden alles opofferen, alleen maar om hun arm, verward kind ervoor te behoeden dat het zijn kans op geluk in het leven verwoest.

Hetzelfde geldt voor Gods kinderen die Zijn hand van liefde en barmhartigheid afwijzen. Hoe doet Hem dat wenen.

Wat die volgelingen van Mij betreft, die deze verdwaalde zielen aanschouwen, die op de wereld ronddolen, op zoek naar troost in dingen die niet van God zijn: ook zij voelen smart in hun hart. Ook zij voelen angst omdat zij weten dat, tenzij deze arme zielen Mij, hun Jezus, vragen hen te redden, zij anders voor eeuwig verloren gaan.

Mijn Levende Kerk op aarde, bestaande uit al Mijn volgelingen, moet Mij helpen om elke ziel te behouden.

Zonder heel Gods familie zal het een pijnlijke hereniging worden, ook al zou er maar één ziel aan Mij verloren gaan.

Wij zijn één, allemaal kinderen van God. Bezorg Mij, door jullie gebeden, de ziel van deze mensen onder jullie, met inbegrip van diegenen die het bestaan van God niet willen aanvaarden en diegenen die verwikkeld zijn in zo’n zondig leven, dat zij geen gemakkelijke uitweg kunnen vinden.

Bezorg Mij bovendien de ziel van die misleide zondaars, die in elke val trappen die hen door de Boze voorgezet wordt.

Waar er, van de kant van Mijn leerlingen, een wil is om zielen te helpen behouden, zal Ik die zielen duizendmaal vermenigvuldigen. Dat beloof Ik jullie. Jullie inspanningen zullen niet verloren gaan. Elk beetje van jullie lijden, dat jullie in Mijn naam verdragen en dat Mij bereidwillig aangeboden wordt, zal gebruikt worden om het grootste deel van de mensheid te behouden.

Houd van jullie familie zoals Ik van jullie houd! Houd van jullie broeders en zusters zoals jullie van jullie eigen familie zouden houden, en Ik zal de genaden over jullie uitstrooien!

Houd van jullie vijanden en bewijs dat door voor hen te bidden, en Ik zal hun ziel behouden!

Jullie Jezus

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 27/08/2021 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: