Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Ik doel op de plannen van de wereldgroep – die jullie valuta, jullie gezondheidszorg en jullie soevereiniteit willen controleren – die aan de gang zijn.

Het zal hen niet toegestaan worden om jullie te beheersen en de hand van Mijn Vader zal snel neervallen als zij zouden proberen om jullie te schaden, kinderen.

Alle gelovigen die het Zegel van Bescherming van Mijn Eeuwige Vader – het Zegel van de Levende God – dragen, zal niets overkomen.

Dat is de reden waarom jij, Mijn dochter, op staande voet ervoor moet zorgen dat zoveel mogelijk kinderen van God, in elke hoek van de aarde, onmiddellijk toegang daartoe krijgen.

Jullie gebeden, kinderen, zijn zeer krachtig geweest en vooral deze van diegenen die dagelijks Mijn kruistochtgebeden, het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid en de Heilige Rozenkrans bidden.

Zij hebben reeds een nucleaire oorlog uitgesteld en vermeden, miljoenen zielen gered van het vuur van de hel alsook veel aardbevingen voorkomen.

Vergeet nooit dat het jullie gebeden zijn die jullie belangrijkste wapen vormen tegen het kwaad.

Jullie liefde voor Mij, Jezus Christus, heeft zich verspreid door jullie trouw aan Mij.

Jullie, kinderen, zijn Mijn hedendaagse leerlingen en jullie hebben nu het gezag gekregen en de gave van de Heilige Geest om Mijn allerheiligste woord te verspreiden.

Om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen, moeten jullie Mijn hulp inroepen zodat jullie te allen tijde de waarheid zullen spreken bij het verkondigen van Mijn heilig woord.

Het kruistochtgebed (39) wordt jullie nu geschonken zodat jullie je kunnen begeven onder al Gods kinderen en hen kunnen helpen om hun ziel voor te bereiden op Het Nieuwe Paradijs en Mijn Tweede Komst.

O Jezus, mijn geliefde Redder,ik vraag U om mij te bekleden met Uw Heilige Geest zodat ik met gezag over Uw Allerheiligste Woord kan spreken om al Gods kinderen voor te bereiden op Uw Tweede Komst.Ik smeek U, Heer Jezus, om alle genaden die ik nodig heb zodat ik, waar ik ook ga, de hand kan uitsteken naar alle godsdiensten, geloofsovertuigingen en nationaliteiten.Help mij om te spreken met Uw tong, om arme zielen te kalmeren door Uw lippen, en om alle zielen te beminnen met de bijzondere Goddelijke Liefde die uit Uw Heilig Hart stroomt.En sta mij toe om U te troosten, lieve Jezus, wanneer de verdwaalde zielen Uw barmhartigheid blijven afwijzen.Jezus, ik ben niets zonder U maar met Uw edelmoedige hulp zal ik in Uw naam strijden om te helpen heel de mensheid te redden.Amen.

Mijn strijdmacht, die uit deze heilige boodschappen voortgekomen is, heeft reeds 700.000 zielen bereikt.

Help Mij om meer van Gods kinderen te bekeren zodat niet één ziel aan Satan verloren gaat op het moment van het Oordeel.

Ik zal jullie sterk houden in jullie werk voor Mij, kinderen.

Ik houd van jullie, Mijn dierbare Restkerk.

Jullie geliefde Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 22/08/2021 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: