Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Kom tot rust, jullie allen, en weet dat God oneindig machtig is en dat geen enkele daad, hoe slecht ook, niet door Hem vertrapt kan worden!

11 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik elke dag, elke minuut, naast je loop, wachtend op je antwoord. Er zijn momenten waarop je teveel te doen hebt voor deze missie, maar je moet voor Mij, je Jezus, steeds de gepaste tijd reserveren. Denk eraan dat Ik altijd aanwezig ben en altijd gehoor geef aan diegenen die tot Mij roepen! Niets mag je ooit scheiden van Mijn gezelschap want de tijd die je aan Mij afstaat, verleent je grote genaden.

Vandaag vraag Ik dat al diegenen die aanvaarden dat Ik nu, door het Boek der Waarheid, tot de hele wereld spreek, zich voorbereiden. Laat Mijn boodschappen jullie nooit zorgen baren, verontrusten of paniek bij jullie veroorzaken! Geloof nooit dat Ik jullie zou vragen om uit jullie huis naar toevluchtsoorden te vluchten, want dat bevel komt niet van Mij! De toevluchtsoorden waarover Ik spreek, zijn die plaatsen waar jullie heen moeten gaan om de Mis te bekomen en de Sacramenten te ontvangen.

Mijn getrouwe dienaren zijn zich nu overal ter wereld aan het voorbereiden op de dag, die gaat komen, waarop het dagelijks Misoffer er niet meer zal zijn.

Jullie moeten het gezegende Zegel van de Levende God altijd in huis hebben, en in welk formaat jullie ook maar kunnen, om het bovendien bij jullie te dragen. Dit zal jullie beschermen tegen elke vorm van vervolging en jullie zullen dan de kracht krijgen die nodig is om trouw te blijven aan God en aan alles wat in de allerheiligste Bijbel duidelijk vastgelegd is.

Kom tot rust, jullie allen, en weet dat God oneindig machtig is en dat geen enkele daad, hoe slecht ook, niet door Hem vertrapt kan worden!

Diegenen van jullie die ervoor kiezen om aan Mijn oproep gehoor te geven, zijn gezegend. Jullie zullen op jullie beurt, uit een daad van liefde voor jullie naaste, overal waar jullie gaan het Zegel van de Levende God verspreiden. Jullie moeten dit nu doen. Vertrouw op Mij! Voel jullie nooit rusteloos want Ik verspreid geen angst! Ik verspreid de Waarheid, die voor sommigen overweldigend kan zijn. Ik Ben jullie Beschermer, jullie Redder en Ik zal spoedig komen om jullie de definitieve redding en de toekomstige wereld, die geen kwaad zal kennen, te brengen. Wees in vrede! Ik zal jullie allemaal geleiden en beschermen en jullie de gave van volharding schenken in al de komende beproevingen.

Jullie Jezus

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 21/08/2021 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: