Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij

20 november 2010

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is.

Hij, de slang, heeft veel gedaanten. Zijn volgelingen, gehersenspoeld met de beloften van onderlinge roem en macht, spannen nu samen om een reeks gebeurtenissen over de hele wereld te veroorzaken die overal zeer veel smart, pijn en ontzetting teweeg zullen brengen.

Mijn kinderen zullen niets wijzer geworden zijn. De kinderen aan wie de waarheid getoond werd en die door Mij geleid worden, zijn moedige kinderen. Zij proberen wanhopig om de wereld te waarschuwen voor deze verschrikkelijke groeperingen, versplinterd in allerlei stromingen, allemaal met maar één doel in het achterhoofd. Uitgezaaid in elk land, aanwezig in elk autoriteitsniveau, spannen zij in het geheim samen.

Er zijn onschuldige leden, deel van het snode genootschap, welke de realiteit van de waarheid niet beseffen. In plaats daarvan werken zij mee, doen hun goede daden zonder begrip van de kwaadaardige handelingen die hun superieuren in het geheim plegen. Vergis jullie niet, deze superieuren zijn devote volgelingen van Satan. Zij houden zich bezig met aanbiddingsrituelen welke andere mensen, als die er getuige van waren, zouden doen kokhalzen van afschuw door de obscene handelingen van satanische verering en trouw aan de Kwade welke gebeuren in het hart van hun organisaties.               

Diegenen van jullie, die de woorden van Mijn moedige zielen amusant vinden, luister nu naar Mij! Het niet begrijpen van de waarheid en het niet luisteren naar deze moedige zielen zal jullie leven, geloof en levensonderhoud te gronde richten. Deze mensen spannen al zo lang samen. Hun werken zijn waarneembaar in heel veel landen maar ze zijn op een zodanige manier ontworpen dat die kinderen, die opgaan in hun dagelijkse gang van zaken, niet beseffen wat er gebeurt.

Wanneer Ik zeg dat de slang op het punt staat om boven water te komen dan bedoel Ik: nu. Hij en zijn goddeloze, kwaadaardige leger van trotse en hongerige beesten rukken naarstig en met vastberadenheid op in alle lagen van de bevolking. Zij besturen jullie leven op een manier waarvan jullie je niet bewust zijn. Omdat zij geleid worden door de Bedrieger zijn zij doortrapt, innemend, met geslepen tong, hebzuchtig, meedogenloos en hebben enkel één doel voor ogen. Zij willen over jullie allemaal heersen door middel van de banken, de moderne communicatiemiddelen, de militaire en religieuze organisaties en de overheid. Kijk uit en luister nu!

Mijn waarschuwingen en die van Mijn kinderen zullen verworpen worden als samenzweringstheorieën. Dit is jammer genoeg niet het geval. Mijn dochter, deze situatie is er niet zomaar ineens gekomen. Deze groepering, en Ik verwijs nu naar enkel één groepering, is sinds eeuwen aan het samenspannen, plannen aan het smeden, aan het aanwerven uit de hoogste geledingen in de maatschappij. Zij hebben diegenen vermoord die hen in het verleden ontdekt hebben. Zij hebben doorheen de eeuwen leidsmannen vermoord, met inbegrip van gerenommeerde en getalenteerde boegbeelden. Zij zijn bloedbroeders en verslinden het vlees van de mensheid.

Zij brengen hulde aan de schunnige relikwieën en symbolen zoals de slang wenst. Wees er zeker van, dit is een machtige en angstaanjagende groepering. Zij zijn zó machtig dat het moeilijk zal zijn om uit hun klauwen te ontsnappen eens jullie bestaansmiddelen, voedsel en geld van hen afhankelijk zijn.

Mijn kinderen, zeer veel mensen met macht in regeringen, banken, voedselindustrieën en hulpagentschappen weten niet wat er gebeurt, en zij zullen dit niet weten, tot na de afloop van de Grote Beproeving welke op het punt staat plaats te grijpen. Dan zullen zij het Beest zien opduiken dat een spoedige verandering tot stand zal brengen zodat iedereen van jullie zal moeten strijden zoals nooit tevoren om zich te verbergen voor dit kwaadaardige regime.

Eens het Beest en zijn volgelingen jullie geld beheersen, zullen zij alles beheersen behalve één ding. Zij kunnen niet en mogen nooit proberen jullie zielen te stelen. Toch is het juist dit wat zij zullen proberen te doen.

Diegenen die twijfelen aan deze boodschap van waarheid, aan jullie gegeven door het verlangen dat Ik heb om jullie te helpen, te leiden en de waarheid aan jullie te onthullen, luister nu naar Mij! Als jullie deze boodschap niet geloven bid Ik, door de gebeden die Ik aan Mijn volgelingen zal vragen, dat jullie het licht zullen zien. Ik smeek jullie om op jullie hoede te zijn en te letten op de tekenen van deze verdorven, op macht beluste beesten die kwijlen op het doel en de roem dat deze zullen opbrengen.

Vergis jullie niet! Het beheersen van jullie vermogen om geld te verdienen en jullie toegang daartoe, zal niet genoeg zijn. Neen, zij zullen veel, veel meer van jullie willen. Zij zullen de controle willen hebben over wat jullie eten, drinken en waar jullie wonen. Jullie moeten nu de volgende maatregelen treffen om jezelf te beschermen.

Alstublieft, zoek een toevluchtsoord zoals groepen van gelovigen. Sla voedsel, dat je kunt bewaren, op. Begin nu te plannen alsof jullie een storm verwachten. Weet dat de duisternis in die mate zal neerdalen dat, om te overleven, jullie voorbereid moeten zijn.

Luister naar de profeten! Maak niet dezelfde fout als de mensen die niet naar Mijn profeet Noah wilden luisteren. Zij keerden hem de rug toe. Weigerden te luisteren. Zij gingen door met hun leven van dag tot dag terwijl zij aten en lachten in totale veronachtzaming van het afschuwelijke lot dat hen wachtte.

Richt jullie op! Wend jullie voor leiding tot de Allerhoogste God, Mijn Eeuwige Vader. Bereid jullie familie voor op de komende sijpelende duisternis die jullie nu niet kunnen doorgronden. Bid, bid, bid, voor de moed om het Teken van het snode Beest niet te aanvaarden. Door middel van zijn verdorven leger zal hij aanvankelijk proberen om een demonisch identiteitsmerk verplicht te maken. Dit zal jullie toegekend worden en voorgesteld als beslist noodzakelijk om geld op te nemen, voedsel te kopen, te reizen, in jullie huizen te wonen en handel te drijven. Dit is de ultieme controle. Jullie en jullie eerlijke politieke leiders zullen machteloos worden.

Ik spoor de media aan, degenen die niet door deze verdorven groepering besmet zijn, dit te onderzoeken en in te zien wat er aan het gebeuren is. Ontmasker allen die de slang en zijn leger steunen maar pak het voorzichtig aan.

Mijn kinderen, wees beducht voor deze groepering. Weet dat ze werkelijk bestaan en dat de beweringen van deze moedige sterke mensen, die hen proberen te ontmaskeren, waar zijn.

Voor diegenen onder jullie die zich misschien afvragen hoe uit een boodschap van goddelijke oorsprong dergelijke sensationele ‘nonsens’ kunnen ontspruiten. Denk nog eens na! Neem jullie toevlucht tot de Schriften en lees deze. De woorden opgenomen in Mijn Vaders Boek van de Waarheid zijn zoals het hoort. Zij verhalen gebeurtenissen uit de oude tijden. Zij brengen de waarheid om jullie naar God te leiden. De woorden van Mijn profeten toen en nu belichamen de volle waarheid van het komende leven. De waarschuwing opgenomen in het Boek van Johannes, al vinden tegenwoordig veel mensen deze moeilijk te ontcijferen, is gebaseerd op een gebeurtenis welke zich nu zal ontvouwen.

Het Boek der Openbaring voorzegt nauwkeurig een reeks van gebeurtenissen die door Satan geactiveerd zullen worden als de Eindtijden naderen. Hij kent de waarheid. Hij weet dat zijn dagen geteld zijn. Maar hij vertelt Mijn arme kinderen, die hem aanbidden, dat het paradijs, een ander maar aanlokkelijker paradijs dan dat het door God beloofde, hen wacht. Bijgevolg zal hij, in zijn eindstrijd met Mijn Eeuwige Vader, er alles aan doen om de zielen in te pikken en zoveel mogelijk vooraleer de toorn van Mijn Vader neerdaalt.

Hij, Satan, heeft haast. Loop de andere kant uit! Bied tegenstand voor jullie familie en bid zoals jullie al lang niet meer gebeden hebben! Het gebed zal jullie allemaal beschermen. Doe jullie geloof nu herleven en wanneer de drie dagen van duisternis op de aarde neerkomen, zullen zij, Mijn volgelingen, hun huizen met gemak verlichten. Deze verschrikkelijke duisternis die geen mens zich kan voorstellen, is zwarter dan de nacht.

De niet-gelovigen en degenen die de lof van het Beest bezingen, zullen op dat moment de waarheid beseffen. Want zij zullen niet ontsnappen aan de duisternis wanneer deze neervalt.

Houd stand, Mijn kinderen, en strijd! Plan om met zowel lichaam als ziel te overleven wanneer de verdorven daden van deze mensen zich voor jullie ogen ontvouwen.

Jullie liefhebbende Verlosser, Jezus Christus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 13/07/2021 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: