Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden.

Het is tijd voor jullie om jullie ogen wijd open te houden en te luisteren naar eventuele wijzigingen in wetten waardoor jullie armer zullen worden.

Bestrijd wetten die jullie voedselvoorziening controleren!

God, Mijn Eeuwige Vader, zal deze verdorven groeperingen straffen als zij zouden proberen Zijn kinderen uit te hongeren.

Dit, Mijn volgelingen, is het moment waarop het derde zegel geopenbaard wordt.

Hoewel het nog een tijdje niet geopend zal worden, vertel Ik jullie dit zodat jullie kunnen proberen voorbereidingen te treffen voor jullie voedsel door zelf te telen en door levensmiddelen zo te bewaren dat ze niet zullen bederven.

Na verloop van tijd zal jullie voedsel beperkt worden evenals de toegang tot drinkwater.

Deze groepering is van plan – ook al is deze aan het verzwakken door de kracht van jullie gebeden – om veel onschuldige mensen te laten verhongeren en te vergiftigen in een poging om de wereldbevolking in te krimpen.

Zij zullen knokken om dit te bewerkstelligen.

Terwijl zij verschrikkingen blijven opleggen aan Gods kinderen, zal Mijn Eeuwige Vader ecologische straffen teweegbrengen en miljoenen van deze goddeloze mensen van de aardbodem wegvagen.

Jullie weerpatronen zullen blijven veranderen. Na verloop van tijd zal dat het vermogen om handel te drijven beïnvloeden waardoor de goddeloze plannen van de wereldmachten een halt toegeroepen zullen worden.

Doorheen heel deze crisis moeten jullie, Mijn strijdmacht, bidden tot God de Vader om jullie te beschermen tegen deze mensen en dat zij hun versteende hart zouden openen voor de waarheid over Gods barmhartigheid.

Ik vertel jullie dit zodat jullie je kunnen voorbereiden.

Deze gebeurtenissen zullen niet meteen plaatsvinden en een groot deel van dit plan kan afgewend en ingeperkt worden door jullie gebeden en offers.

Het kwaad is niet afkomstig van God. Het vloeit voort uit hebzucht, eigenliefde en dorst naar macht en controle. Elk van deze zwakheden worden door Satan opgewekt en aan de wereldleiders voorgehouden om hen te verleiden zodat zij Gods kinderen kunnen schaden.

Laat de krachten van Satan jullie landen niet beheersen!

Bid, bid, bid dat jullie de kracht hebben om jullie te verzetten tegen maatregelen die ontworpen zijn om jullie arm, afhankelijk te maken en overgeleverd aan de genade van diegenen die jullie landen controleren. Zij regeren krachtens de wereldmachten, bestaande uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Europese Unie, China en Rusland.

Ik, jullie Jezus, zal jullie helpen vervolging te vermijden maar, denk eraan, het gebed zal jullie belangrijkste wapen zijn.

Gebed kan voorkomen dat deze goddeloze mensen beslag leggen op jullie vermogen om te eten, te drinken, jullie te kleden en om Christelijke Kerken te bezoeken.

Strijd in Mijn naam en Ik zal te allen tijde naast jullie staan.

Jullie geliefde Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12/07/2021 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: