Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Voor velen is het moeilijk Mijn heilig woord te begrijpen en toch is het heel eenvoudig.

Ik houd van Mijn kinderen, maar zij werden Mij ontrukt toen Adam en Eva hun recht op Mijn goddelijk Koninkrijk verspeelden. Verleid door een jaloerse slang – hij, aan wie alle eer en begunstiging gegeven was – keerden Mijn kinderen een glorieus Koninkrijk op aarde de rug toe.

Zij keerden het eeuwig leven de rug toe en daardoor leden al hun kinderen, generatie na generatie.

Daarop werd Mijn Zoon gezonden om Mijn kinderen te behoeden voor de eeuwige hel, door hen te bevrijden van de zonde. Nu zal Hij komen om op aarde het oorspronkelijk Paradijs te vestigen, zoals het had moeten zijn.

Mijn dochter, er worden nu voorbereidingen getroffen voor de strijd om zielen die gaat beginnen.

Vertel Mijn kinderen dat Ik hen bijzondere genaden verleen.

Deze genaden zullen hen extra kracht schenken wanneer zij bidden om de kastijdingen te milderen. Mijn kinderen kunnen door hun gebeden en verzoeken niet enkel de ziel redden van de heidenen die Mij beledigen maar zij kunnen ook Mijn hand tegenhouden die zal neervallen om, diegenen te stoppen die namens het Beest spreken.

Ik straf Mijn kinderen met een bezwaard hart. Ik doe dat niet alleen om diegenen te straffen die verschrikkelijk onheil veroorzaken, maar ook om te beletten dat zij door hun leugens zielen wegkapen.

Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf.

Mijn kinderen moeten sterk zijn ter wille van allen.

Gebed zal het wapen zijn dat het Beest zal ombrengen. Het zal niet door oorlog zijn, niet door de macht van diegenen die uitgekozen werden om hoge posities te bekleden of diegenen die Mijn Kerken op aarde leiden, dat de plaag zal ophouden. Het zal door het geloof zijn – van diegenen die Mij, de Allerhoogste God, trouw zijn en diegenen die Mijn Zoon, Jezus Christus, als Redder aanvaarden – dat de wereld gered zal worden.

Jullie, Mijn getrouwe kinderen, zullen de sleutel tot de redding van al Mijn kinderen zijn. Jullie gebeden zullen verhoord worden. Jullie verzoeken om zondaars te redden, zullen beantwoord worden.

Ik houd van jullie. Ik dank jullie voor de liefde die jullie Mijn Zoon betonen en Ik zegen jullie.

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 09/06/2021 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: